Din samarbeidspartner - Rekruttering, bemanning og omstilling

personalhuset_linje

Vi mener at nærhet og gode relasjoner gjør at man tør å utfordre hverandre mer; til å tenke nytt og annerledes. Verdien i Personalhuset ligger i menneskene, kompetansen og hvordan vi omsetter den til verdifulle tjenester for våre kunder. Enten om behovet er i form av fleksibel bemanning, rådgivning i fastansettelser, eller bistand når endringer i markedet gir utfordringer.