DIN SAMARBEIDSPARTNER - REKRUTTERING, BEMANNING, OMSTILLING OG KONSULENTTJENESTER

personalhuset_linje

Vi er spesialister på bemanning, rekruttering og omstilling. I økende grad tilbyr vi også flere spennende tjenester.

Vi forstår våre kunder og deres utfordringer, slik at de når sine mål uavhengig av om behovet er i form av fleksibel bemanning, rådgivning i fastansettelser, eller bistand når endringer i markedet gir utfordringer. 


Personalhuset_divider


VÅRE TJENESTER

Personalhuset

VÅRE FAGOMRÅDER

Vi har organisert oss i bransjer og fagområder, noe som gir deg trygghet på at vi kjenner de bransje- og fagspesifikke problemstillinger du er opptatt av. Våre rådgivere har flere typer kompetanse og jobber sammen for å sørge for at du som kunde får den helhetlige tilnærmingen dagens marked krever. Vi vet hva som kreves for å lykkes innen de ulike fagområdene.