Rekruttering, bemanning, omstilling og konsulenttjenester 

personalhuset_linje

Vi er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi har stor geografisk spredning, og uansett hvor du møter oss vil samme høye kvalitet og entusiasme prege våre tjenester.