Medarbeider i Personalhuset

  

Logg inn  Egenmeldingsskjema  Timeregistrering  Personalhåndbok

 

Når du arbeider for Personalhuset er vi opptatt av å ivareta og følge deg opp slik at du lykkes best mulig i din jobb

Som medarbeider i Personalhuset kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og yrker for å finne ut hva som passer best for deg. Slik variert erfaring gir deg verdifull kompetanse og styrker dine fremtidige muligheter i arbeidsmarkedet. En dedikert rådgiver hos oss vil følge deg jevnlig opp og gir deg tilbakemeldinger på arbeidet du utfører.

  

image

En trygg og sikker arbeidsgiver

Personalhuset legger vekt på å være en trygg og sikker arbeidsgiver. Vi er medlem av Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette sikrer at vi følger de lover og regler som til enhver tid er gjeldende. 


Lurer du på noe?

Klikk deg inn i boksene nedenfor. Har du andre spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.


Ved fravær pga. sykdom skal du ringe og melde fra til Personalhuset så snart som mulig og senest før arbeidstidens begynnelse. Retten til sykepenger oppstår først den dagen du melder at du er syk, forutsatt at de lovbestemte reglene er fulgt.

Melding i form av tekstmelding eller e-post godtas ikke.

Sykemelding eller egenmelding leveres snarest, eller senest sammen med timelisten for gjeldende tidsrom.

  • Fravær med sykemelding -  Etter 4 uker i arbeid for oss gir sykmelding fra lege rett til sykepenger.
  • Fravær med egenmelding - Etter minst 8 uker sammenhengende arbeid kan egenmelding benyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen. Dersom du blir syk og går hjem fra jobb i løpet av dagen, får du lønn for de timene du har arbeidet. Ellers må egenmelding benyttes. Fra og med 4. dag må du ha sykemelding fra lege for å få rett til sykelønn.
  • Omsorgspenger ved barns sykdom - Etter 4 uker i arbeid for oss kan egenmelding benyttes dersom en har sykt barn under 12 år.

NB! Hvis ikke meldingsplikten og frister overholdes utbetales ikke lønn for noen av de gjeldende sykedager.

Dersom du er ute av oppdrag sammenhengende i mer enn 14 dager starter ny opptjeningstid. 

Trenger du å fylle ut egenmelding, finner du skjemaet her

Du har selv ansvaret for at den elektroniske timelisten blir korrekt utfylt og sendt inn i tide. Timelisten må være godkjent elektronisk før utlønning kan foretas. Påloggingsinformasjon sendes til deg per e-post sammen med utfyllende informasjon om bruk av elektroniske timelister. 

Timelister må registrere/sendes innen den 16. eller den 1. i neste måned. Lønn utbetales den 7. og 22 hver måned. Faller utbetalingsdatoen på lørdag, søndag eller helligdager, utbetales lønn første påfølgende arbeidsdag. 

Er det uoverensstemmelser mellom deg og oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen, tar du dette opp med rådgiveren din i Personalhuset, ikke med oppdragsgiveren.

Din sikkerhet er viktig for oss.

Når du er i oppdrag hos en av våre kunder skal oppdragsgiver sørge for at deres HMS-krav og rutiner følges. Du skal også ha nødvendig opplæring i prosedyrene og sikkerhetsutstyr på arbeidsstedet. Dette er i henhold til arbeidsmiljølovens §2-2 og reglene om samordning av HMS på arbeidsplassen.

Du har selv et ansvar for å aktivt medvirke i gjennomføring av HMS-tiltak. Det vil si at du utfører arbeidet i samsvar med prosedyrer og sikkerhetsbestemmelser på arbeidsplassen, at du bruker nødvendig verneutstyr og at du bruker riktige arbeidsstillinger for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Verneutstyr
Dersom verneutstyr eller annet nødvendig utstyr for din sikkerhet er påkrevd skal du få dette utlevert, og du er forpliktet til å benytte deg av det. 

Når du slutter i Personalhuset kan du be om en skriftlig attest. Attesten inneholder navn, fødselsdag og år, hva slags arbeid du har utført, og tidsrommet for arbeidsforholdets varighet. Kontakt rådgiver her.

Hovedregel er at du får lønn 2 ganger i mnd. For å kunne utbetale lønn må Personalhuset ha din bankkonto og skattekort. Du må selv søke om skattekort dersom du ikke allerede har det (www.skatteetaten.no). Etter at du har bestilt skattekortet, får du informasjon fra skatteetaten, normalt innen 5 virkedager. Hvis vi ikke mottar dine skatteopplysninger i rett tid er vi etter gjeldende lover og regler pålagt å trekke deg 50 % skatt av brutto lønn.

Lønnsslippen vil bli sendt til deg på e-post. 

Medarbeidere i Personalhuset skal sette seg inn i våre Etiske retningslinjer

Se ofte stilte stilte spørsmål her

  

Vi hjelper deg på veien til fagbrevet

 

   

 Les våre siste jobbsøkertips 

Seks tips til hjemmekontoret

Seks tips til hjemmekontoret

Er du tilbake på hjemmekontoret? Les våre tips om hvordan du kan jobbe effektiv og samtidig ivareta et godt arbeidsmiljø selv når du jobber hjemmefra.

les innlegg
Hva er fordelene og ulempene med jobbhopping?

Hva er fordelene og ulempene med jobbhopping?

Antall år vi tilbringer i en stilling før vi bytter jobbeite blir stadig kortere. Hvorfor bytter dagens unge arbeidstakere så ofte arbeidsgivere og hva er fordelene og ulempene med slik jobbhopping?

les innlegg
Åtte tips til videointervjuet

Åtte tips til videointervjuet

Det blir mer og mer populært med videointervjuer i rekrutteringsprosesser. Dette kan for noen være stressende og utfordrende.

les innlegg
Slik skriver du en god jobbsøknad

Slik skriver du en god jobbsøknad

Søknadsteksten din skal vekke interesse og nysgjerrighet basert på din CV hos arbeidsgiveren. Her har vi listet opp seks tips til hvordan skrive en god søknad.

les innlegg
Hva er fordelene ved å ha en deltidsjobb ved siden av studiene?

Hva er fordelene ved å ha en deltidsjobb ved siden av studiene?

I dag er det nærmest umulig å få studentbudsjettet til å gå opp uten å ha en jobb ved siden av studiene. Som ny student vil man raskt innse at man er nødt til å ha en ekstra inntektskilde dersom man ikke ønsker å leve på en diett kun bestående av tomatsuppe, knekkebrød og nudler.

les innlegg
Slik bør din LinkedIn-profil se ut

Slik bør din LinkedIn-profil se ut

LinkedIn er mer spisset mot arbeidsmarkedet enn hva f.eks. Facebook er og brukes aktivt i rekruttering. Derfor er det smart å være på plass.

les innlegg