VIKAR OG MEDARBEIDER TIL BARNEHAGE, SFO & SKOLE

Over hele landet samarbeider vi med kommuner og private aktører om å bemanne til barnehager, SFO/AKS og skoler. Våre tjenester er utviklet av utdannede pedagoger. Vi vet hva som til for å rekruttere dyktige medarbeidere til barnehage, SFO/AKS og skole.