Over hele landet samarbeider vi med kommuner og private aktører om å bemanne til barnehager, SFO/AKS og skoler. Våre tjenester er utviklet av utdannede pedagoger. Vi vet hva som til for å rekruttere dyktige medarbeidere til barnehage, SFO/AKS og skole. 


Basert på faglig kompetanse og lang erfaring med utleie og rekruttering av medarbeidere til pedagogiske fagområder har vi utarbeidet et konsept for opplæring og utleie av medarbeidere til skoler, barnehager og SFO - vi kaller dette Pedagogisk

Konseptet er utviklet av en kompetansegruppe bestående av utdannede pedagoger med egen erfaring fra skole og barnehage, og er skreddersydd for å rekruttere og utvikle pedagogisk personell.

Vi har en stor database med kandidater som kan avlaste skoler, barnehager og SFO ved både korte og lengre vikarbehov. Vi har stor kapasitet og kompetanse over hele landet.

 


Vi har god tilgang på kandidater som er tilgjengelige på kort varsel

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.