Personvernerklæring

for PersonalhusetPersonvernet ditt er viktig for oss, og vi ønsker med denne personvernerklæringen å beskrive hvordan Personalhuset beskytter ditt personvern. Det er viktig for oss at du vet hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Om du har spørsmål eller andre henvendelser kan de rettes til personvernansvarlig per mail til: personvern@personalhuset.no.

  

Behandlingsansvar og grunnlag

Utgangspunktet for vår behandling av dine personopplysninger er avtaleforholdet med deg som kandidat. Formålet med behandlingen er å imøtekomme og oppfylle våre forpliktelser som rekrutterings- og bemanningsselskap i henhold til avtalen. Herunder forpliktelser som gjelder kundeadministrasjon og fakturering. Om avtaleforholdet avsluttes er det kun aktuelt å behandle personopplysninger på grunnlag av samtykke eller lovpålagte krav.

  

Kategorier av personopplysninger:

Personalhuset vil ved registrering, avtaleinngåelse og under avtaleforholdet, kun registrere personopplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet. Dette gjelder i hovedsak opplysninger som:

I noen tilfeller vil enkelte stillinger kreve at man fremviser en politiattest eller foretar en kredittvurdering på forhånd av ansettelse. Dette er for å sikre egnethet for stillingen, der stillingens art krever det. Disse opplysningene blir ikke lagret hos oss, og du vil få uttrykkelig beskjed om dette er nødvendig for stillingen.

  

Hvordan vi bruker personopplysningene:

Opplysningene vi behandler om deg benyttes av Personalhuset og i vår kontakt med kunder. Våre kundeforhold har det formål om å rekruttere aktuelle kandidater til oppdrag og stillinger, og vil gi ut opplysninger som innebærer blant annet kontaktinformasjon og annen relevant informasjon for den stillingen som er utlyst. Eksempelvis CV og eventuell søknadstekst. I den forbindelse gjør vi også egne vurderinger av deg som kandidat og ansatt, samtidig som vi behandler tilbakemeldinger av deg som ansatt fra våre kunder. Vårt oppdrag er å sørge for at du som kandidat finner en best mulig passende stilling for deg, samtidig som vi ivaretar våre kunders interesser.

Er du ansatt hos oss er vi pålagt å utlevere personopplysninger om lønn og stillingsprosent til skattemyndigheter og andre offentlige etater. .

Utover rekrutteringsformålet ønsker vi å gi deg informasjon om oss og om fremtidige utlyste stillinger som kan være aktuelle for deg. Din kontaktinformasjon vil kunne brukes for å sende deg annen relevant informasjon med grunnlag i vårt avtaleforhold, samt oppnå kontakt med deg som kandidat.

  

Lagring og sletting av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig i henhold til avtalen og formålet med behandlingen.

Når du søker på en stilling eller registrer deg som kandidat hos oss, vil dine personopplysninger normalt bli lagret i 2 år, såfremt du ikke ber om å bli slettet. Etter dette vil dine personopplysninger bli automatisk slettet. Om du ønsker videre lagring, kan du frivillig samtykke til dette. Du kan også når som helst be om å bli slettet fra våre systemer.

Dersom du ansettes i Personalhuset vil dine personopplysninger lagres så lenge ansettelsesforholdet varer og inntil alle mellomværende er oppgjort, eksempelvis utbetaling av feriepenger og utstedelse av sluttattest. I enkelte tilfeller kan vi være lovpålagt å behandle personopplysninger lenger enn selve avtaleforholdet består.

  

Rett til innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg når vi i Personalhuset er behandlingsansvarlig. Du har rett til både informasjon om behandlingen, samt innsyn i de faktiske personopplysningene som vi har registrert om deg.

Om dine personopplysninger er feilaktige eller ufullstendige har du rett til å anmode om at disse korrigeres. Dette kan du gjøre selv på din profil.

Som kandidat kan du når som helst endre eller slette din egen profil inne fra “Din profil” i systemet, eller du kan ta kontakt med oss i Personalhuset direkte via din kontaktperson eller per mail til personvern@personalhuset.no

Denne rettigheten kan begrenses om de aktuelle personopplysningene er nødvendig for å oppfylle det opprinnelige formålet med behandlingen. Dette er typisk for de tilfellene der vi har et aktivt avtaleforhold med deg, eller vi er pålagt å behandle opplysningene i henhold til lov.

  

Rett til å kreve begrenset behandling

Dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene vi i Personalhuset behandler om deg, du mener behandlingen er ulovlig eller du mener behandlingen ikke lenger er nødvendig for å oppnå det opprinnelige formålet, har du rett til å be om at behandlingen begrenses.

  

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, eller du har spørsmål og andre innspill angående vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med din kontaktperson hos oss eller sende en henvendelse per mail til personvern@personalhuset.no.

  

  

Cookies (Informasjonskapsler)

Personalhuset benytter Cookies (informasjonskapsler) for bedre brukeropplevelse, for å få innsikt som kan brukes til å utvikle nettsiden og for markedsføringsformål. En Cookie er en liten fil som lagres lokalt hos deg, og som lagrer informasjon fra nettstedet vårt. De kan for eksempel brukes i forbindelse med statistikk som brukes til å gjøre nettsidene bedre, for å måle og forbedre relevansen til annonser eller når du logger deg inn på nettsidene. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer.

  

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker

Når du besøker Personalhuset på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen vi innhenter er anonym og identifiserer ikke deg som person såfremt du ikke gir oss opplysninger gjennom å fylle ut et skjema eller på andre tilgjengelige måter på hjemmesiden.

Du kan når som selv administrere hvilke cookies vi kan spore. Klikk på tegnet ( illustrert nedenfor) nederst til venstre på nettsiden for å åpne cookie innstillingene. 

cookie innstillinger_personalhuset