BEHOV FOR EN VIKAR?

Våre erfarne bemanningsrådgivere har sterk faglig kompetanse
og evne til å finne løsninger tilpasset ditt behov.

Send en uforpliktende forespørsel

← Tilbake

BEMANNINGSBYRÅ

Mellomrom

Vi er et rekrutterings- og bemanningsbyrå. Noen kaller oss også kun for et bemanningsbyrå eller vikarbyrå - og det er fint. Bemanning er nemlig vår største tjeneste.

I mange situasjoner er det mer praktisk å leie inn medarbeidere enn å ansette selv. Om behovet for permanent arbeidskraft er usikkert kan fleksibilitet gjennom innleie være løsningen. Personalhuset opplever ofte at våre utleide går over i faste stillinger, noe som forteller oss at våre kandidater holder høy kvalitet.


VÅRE FAGOMRÅDER

Vi har organisert oss i bransjer og fagområder, noe som gir deg trygghet på at vi kjenner de bransje- og fagspesifikke problemstillinger du er opptatt av. Våre rådgivere har flere typer kompetanse og jobber sammen for å sørge for at du som kunde får den helhetlige tilnærmingen dagens marked krever. Vi vet hva som kreves for å lykkes innen de ulike fagområdene.

image

Situasjoner der innleie kan være hensiktsmessig:

 • Gjennomføring av prosjekter
 • Ferieavvikling
 • Sykdom og permisjoner
 • Produksjonstopper
 • Sesongsvingninger
 • Høy turnover
image

Kompetanse og innsats 

Vi legger stor vekt på kvalitetssikring av våre utleide medarbeidere, og bruker mye tid på å rekruttere personer med relevante kvalifikasjoner. Vi kvalitetssikrer gjennom:

 • Personlige intervjuer
 • Referansesjekk
 • Kontroll av vitnemål og attester
 • Testing av kandidatene ved behov

   

  Personalhuset følger opp underveis for å sikre at arbeidsforhold fungerer optimalt 

   

  ANSVARET LIGGER HOS OSS

  Mellomrom
  Den innleide er ansatt i Personalhuset . Vi intervjuer, innhenter referanser og ansetter slik at vi kan gi våre kunder en medarbeider som løser oppgaver effektivt og profesjonelt. Vi har lang erfaring med personalutleie og er organisert i mindre driftsenheter med stor kompetanse og faglig stolthet.

  Kartlegging og god kommunikasjon med kunden er en viktig faktor for å finne riktig medarbeider til kundens virksomhet og arbeidsmiljø. Jo bedre vi kjenner bedriften, jo lettere og raskere vil hjelpen være på plass.

  1. januar 2013 ble Vikarbyrådirektivet innført i Norge. Formålet med direktivet er å sikre likebehandling mellom innleide og fastansatte. Dette vil blant annet si at våre utleide medarbeidere skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som innleiers egne ansatte.

  Vi er Revidert arbeidsgiver, medlem i NHO Service Bemanningsbransjen, og er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. 


  Kvalitet & sertifiseringer

  -