BEHOV FOR EN VIKAR?

Våre erfarne bemanningsrådgivere har sterk faglig kompetanse
og evne til å finne løsninger tilpasset ditt behov.

Send en uforpliktende forespørsel

  

  

  

  

← Tilbake

BEMANNINGSBYRÅ

Mellomrom

Vi er et rekrutterings- og bemanningsbyrå. Noen kaller oss også kun for et bemanningsbyrå eller vikarbyrå - og det er fint. Bemanning er nemlig vår største tjeneste.

I mange situasjoner er det mer praktisk å leie inn medarbeidere enn å ansette selv. Om behovet for permanent arbeidskraft er usikkert kan fleksibilitet gjennom innleie være løsningen. Personalhuset opplever ofte at våre utleide går over i faste stillinger, noe som forteller oss at våre kandidater holder høy kvalitet.

  

 

image

Situasjoner der innleie kan være hensiktsmessig:

 • Gjennomføring av prosjekter
 • Ferieavvikling
 • Sykdom og permisjoner
 • Produksjonstopper
 • Sesongsvingninger
 • Høy turnover
image

Kompetanse og innsats 

Vi legger stor vekt på kvalitetssikring av våre utleide medarbeidere, og bruker mye tid på å rekruttere personer med relevante kvalifikasjoner. Vi kvalitetssikrer gjennom:

 • Personlige intervjuer
 • Referansesjekk
 • Kontroll av vitnemål og attester
 • Testing av kandidatene ved behov

    

  VÅRE FAGOMRÅDER

  Vi har organisert oss i bransjer og fagområder, noe som gir deg trygghet på at vi kjenner de bransje- og fagspesifikke problemstillinger du er opptatt av. Våre rådgivere har flere typer kompetanse og jobber sammen for å sørge for at du som kunde får den helhetlige tilnærmingen dagens marked krever. Vi vet hva som kreves for å lykkes innen de ulike fagområdene.

    

  Personalhuset har en rekke løsninger og tjenester som understøtter din bedrifts behov etter lovendringene, og bistår gjerne for å finne de beste alternativene for nettopp din bedrift.

    

  img

  Prosjektrekruttering

  Mangler din bedrift tariffavtale og godkjent avtale med
  tillitsvalgt er prosjektrekruttering en utmerket løsning for å løse behovet for ekstra personell ved sesongvariasjoner og produksjonstopper.

  Les mer
  img

  Reisepersonell/Rotasjon

  Ligger din bedrift i et område det er vanskelig å tiltrekke seg rett kompetanse? Personalhuset har ambulerende personell innenfor de fleste bransjer, som kan jobbe over lengre perioder over hele landet, avhengig av behov og sesongvariasjoner.

  Les mer
  img

  Kurs og kompetanseutvikling

  Har din bedrift behov for kompetansepåfyll eller utvikling? Vi tilbyr og utvikler kurs innenfor en rekke områder på en digital læringsplattform.

  Les mer
  img

  Abonnementsløsninger

  Ønsker din bedrift forutsigbarhet og trygghet både med hensyn til kostnader og personell? Personalhuset tilbyr abonnementsløsninger på de fleste av våre tjenester.

  Les mer

  Personalhuset følger opp underveis for å sikre at arbeidsforhold fungerer optimalt 

   

  ANSVARET LIGGER HOS OSS

  Mellomrom
  Den innleide er ansatt i Personalhuset . Vi intervjuer, innhenter referanser og ansetter slik at vi kan gi våre kunder en medarbeider som løser oppgaver effektivt og profesjonelt. Vi har lang erfaring med personalutleie og er organisert i mindre driftsenheter med stor kompetanse og faglig stolthet.

  Kartlegging og god kommunikasjon med kunden er en viktig faktor for å finne riktig medarbeider til kundens virksomhet og arbeidsmiljø. Jo bedre vi kjenner bedriften, jo lettere og raskere vil hjelpen være på plass.

  1. januar 2013 ble Vikarbyrådirektivet innført i Norge. Formålet med direktivet er å sikre likebehandling mellom innleide og fastansatte. Dette vil blant annet si at våre utleide medarbeidere skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som innleiers egne ansatte.

  Vi er Revidert arbeidsgiver, medlem i NHO Service Bemanningsbransjen, og er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. 


  Kvalitet & sertifiseringer

  -