Vårt samfunnsansvar 


  

  

   

«En arbeidskultur som inkluderer og verdsetter alle ansatte, uavhengig av bakgrunn, kjønn, alder, religion eller seksuell orientering, fører til et mer  kreativt og produktivt arbeidsmiljø.»  

Roger Normann Wiik, Daglig leder i Personalhuset

  

  

image

Bærekraftsrapport

Som et ledende rekrutteringsselskap har Personalhuset et spesielt ansvar når det gjelder mangfold, likestilling og fordomsfri rekruttering. Vårt mål er å se potensialet i alle kandidater vi møter, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder eller legning. 

Last ned bærekraftsrapport 

  

image

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les vår redegjørelse her

  

image

Likestillingsredegjørelse

Tradisjonelt sett har likestilling handlet om å fremme like muligheter og sørge for like rettigheter og plikter for menn og kvinner. I dag handler arbeidet også om etisk likestilling. Ingen skal oppleve forskjellsbehandling og mangel på likestilling i arbeidslivet.


Les vår redegjørelse her

  

 

Relatert innhold

  

Personlig engasjement gir bærekraftig inkludering

Personlig engasjement gir bærekraftig inkludering

Da vi ble spurt om å ansette folk til et flyktningemottak for ukrainske ungdommer som kommer hit alene, fikk en av våre ansatte en idé som ga inkludering og integreringsarbeidet en boost.

les innlegg
Bærekraftsrapport 2022

Bærekraftsrapport 2022

Vi er glade for å kunngjøre at vår Bærekraftsrapport for 2022 nå er tilgjengelig. Les mer om våre bærekraftsinitiativer her.

les innlegg
Fra ufaglært og arbeidsledig til lederstilling

Fra ufaglært og arbeidsledig til lederstilling

«Ikke bli skremt av å la deg motivere», sier Marit Tryger Danielsen i Personalhuset. Hun kommer med en klar oppfordring til både arbeidsgivere og deltakere i arbeidsmarkedstiltak.» Les mer 👇

les innlegg