Bærekraft  

- Sammen skaper vi fremtidens arbeidsliv

  

  

  

  

Les vår bærekraftsrapport for 2022 

 
Last ned bærekraftsrapport 
 

  

«En arbeidskultur som inkluderer og verdsetter alle ansatte, uavhengig av bakgrunn, kjønn, alder, religion eller seksuell orientering, fører til et mer kreativt og produktivt arbeidsmiljø.» 

Roger Normann Wiik, Daglig leder i Personalhuset

  

  

image

Et dynamisk og inkluderende arbeidsliv

Som et ledende rekrutteringsselskap har Personalhuset et spesielt ansvar når det gjelder mangfold, likestilling og fordomsfri rekruttering. Vårt mål er å se potensialet i alle kandidater vi møter, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder eller legning. Sammen med våre kunder jobber vi aktivt for å skape et mer dynamisk og inkluderende arbeidsliv. 

  

  

Bærekraft

For oss handler det om å være bevisst hvordan og hvilke deler av samfunnet vi påvirker innen miljømessige-, økonomiske- og sosiale aspekter. Vi jobber for å minimere vår negative påvirkning og maksimere vår positive påvirkning.

Vi har valgt å fokusere på 5 av FNs bærekraftsmål.


Utrydde fattigdom

Fattigdomsbekjempelse er sentralt og en stor oppgave. I Norge er deltakelse i arbeidslivet det viktigste virkemiddelet for å bekjempe fattigdom. Vi mener at vi spiller en rolle i dette, for mange mennesker er vi inngangsbilletten eller veien tilbake til arbeidslivet.

Høy sysselsetting er avgjørende for velferdssamfunnet og det er viktig for enkeltmennesker å delta. Her skal vi ta en tydelig rolle.​


 

Likestilling mellom kjønnene

Våre interessenter bekrefter vår påstand om at vi kan gjøre en positiv forskjell når det gjelder mangfold, likestilling og fordomsfri rekruttering. Vi skal se hvert enkelt menneske og se potensiale i hver enkelt uavhengig av kjønn, etnisitet, alder osv. Vi skal jobbe aktivt for å få til dette sammen med våre kunder.

  

  

Stoppe klimaendringene

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Gjennom vårt arbeid bidrar vi til å fremme varig, inkluderende og bærekraft økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

  • Vi tar en aktiv rolle i å sikre lik lønn for likt arbeid
  • Vi følger norske lover og internasjonalt anerkjente standarder
  • Vi tar vårt arbeidsgiveransvar på alvor og bidrar gjennom våre rekrutteringsprosesser til at kundene våre får løst sine samfunnsoppgaver 
  • Vi jobber aktivt for å motvirke korrupsjon og stiller krav til våre leverandører om det samme

  

Stoppe klimaendringene

Det kreves store endringer i samfunnet for å nå klimamålene som er satt i fremtiden. Vi ønsker å ta en aktiv rolle i dette gjennom å redusere vårt CO2 utslipp.

Vårt arbeid har bestått av å forstå hvordan vi påvirker miljøet negativt og sette inn tiltak for å redusere våre utslipp på kort og lang sikt. Vår ISO 14001-2015 sertifisering ligger til grunn for dette arbeidet.

Vi måler vårt avtrykk og kompenserer for utslipp gjennom planting av trær.

Våre ansatte får opplæring i temaet. Våre innkjøp og investeringer skal være kvalifisert og hjelpe oss i vårt arbeid.

  

  

Samarbeid for å nå målene

For at vi skal nå våre ambisiøse bærekraftsmål er vi helt avhengig av gode partnerskap lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi har knyttet til oss flere samarbeidspartnere og ønsker å jobbe tett med alle våre interessenter slik at vi sammen kan skape et bedre samfunn.

  

Relatert innhold

  

Personlig engasjement gir bærekraftig inkludering

Personlig engasjement gir bærekraftig inkludering

Da vi ble spurt om å ansette folk til et flyktningemottak for ukrainske ungdommer som kommer hit alene, fikk en av våre ansatte en idé som ga inkludering og integreringsarbeidet en boost.

les innlegg
Bærekraftsrapport 2022

Bærekraftsrapport 2022

Vi er glade for å kunngjøre at vår Bærekraftsrapport for 2022 nå er tilgjengelig. Les mer om våre bærekraftsinitiativer her.

les innlegg
Fra ufaglært og arbeidsledig til lederstilling

Fra ufaglært og arbeidsledig til lederstilling

«Ikke bli skremt av å la deg motivere», sier Marit Tryger Danielsen i Personalhuset. Hun kommer med en klar oppfordring til både arbeidsgivere og deltakere i arbeidsmarkedstiltak.» Les mer 👇

les innlegg