Vårt samfunnsansvar 


  

  

   

«En arbeidskultur som inkluderer og verdsetter alle ansatte, uavhengig av bakgrunn, kjønn, alder, religion eller seksuell orientering, fører til et mer  kreativt og produktivt arbeidsmiljø.»  

Roger Normann Wiik, Daglig leder i Personalhuset

  

image

Bærekraftsrapport 2023

Som et selskap i bemanningsbransjen har vi en unik mulighet til å påvirke både samfunnet og miljøet positivt gjennom våre tjenester, samtidig som vi skal være bevisst vår risiko og jobber aktivt for å redusere negativ påvirkning. Vår rapport reflekterer vår innsats for bærekraftig samfunn, arbeidsliv og verdiskapende vekst der vi opererer.


Last ned bærekraftsrapport 

  

image

Bærekraftsrapport 2022

Som et ledende rekrutteringsselskap har Personalhuset et spesielt ansvar når det gjelder mangfold, likestilling og fordomsfri rekruttering. Vårt mål er å se potensialet i alle kandidater vi møter, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder eller legning. 

Last ned bærekraftsrapport 

  

image

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les vår redegjørelse her

  

image

Likestillingsredegjørelse

Tradisjonelt sett har likestilling handlet om å fremme like muligheter og sørge for like rettigheter og plikter for menn og kvinner. I dag handler arbeidet også om etisk likestilling. Ingen skal oppleve forskjellsbehandling og mangel på likestilling i arbeidslivet.


Les vår redegjørelse her

  

 

Relatert innhold

  

Bærekraftsrapport 2023

Bærekraftsrapport 2023

Vi er stolte over å presentere vår bærekraftsrapport som viser vårt engasjement for en mer ansvarlig og bærekraftig drift. Les rapporten her.

les innlegg
Et mangfoldig arbeidsmiljø

Et mangfoldig arbeidsmiljø

Det er godt for et arbeidsmiljø at ikke alle er like og tenker likt, men at de utfyller hverandre. Ulik kunnskap kan føre til gode diskusjoner, nye perspektiver på mange saker, og innovative ideer.

les innlegg
Mangfold og inkludering i rekruttering

Mangfold og inkludering i rekruttering

Mangfold og inkludering i rekruttering handler om å skape et arbeidsmiljø der ulike perspektiver verdsettes, og alle føler seg velkomne. Vi har snakket med vår rekrutteringsrådgiver André Eriksen for å få svar på hvordan han jobber for mangfold i sine rekrutteringsprosesser, og hva det betyr for arbeidslivet i sin helhet.

les innlegg