Veien til fagbrevet
med Personalhuset

I samarbeid med NKI hjelper vi deg
på siste delen av veien til fagbrevet! 

Få bevis for din kompetanse

Personalhuset hjelper deg på veien fram til fagbrevet. Vi tilrettelegger for at du får den praksisen du trenger, og vi tilbyr rabatterte priser på teoriopplæringen fram mot teoretisk eksamen.

Et fagbrev er en attest som viser at du har den kompetansen og erfaringen som yrket ditt krever. For å ta fagbrev som praksiskandidat må du minimum ha fem års praksis i et yrke og du må ha bestått teorieksamen for praksiskandidater.

Om du velger å ta teorikurset gjennom Personalhuset og NKI, vil du få tildelt en studieveileder og en faglærer. Studieveilederen hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det. Faglæreren rådgir deg under hele studietiden og gir deg tilbakemelding på faglige oppgaver du skal levere i studiet.

Teorikurset tilbys via nettstudier. Det betyr at du kan ta kurset hjemmefra og dermed komme i gang med teoridelen allerede i morgen. Du kan komme rett inn på kurset dersom du har jobbet minimum 5 år i et yrke.

  

Klikk nedenfor for å lese om de ulike fagbrevsutdanningsløpene 

Les mer om logistikkfaget

Les mer om barne- og ungdomsarbeiderfaget

  
  

  

 Hvorfor ta eksamenskurs?

Få bevis for din kompetanse

Et fagbrev er en attest som viser at du har kompetansen og erfaringen som yrket ditt krever.

  

Ett kurs og én terorieksamen

Visste du at du kan ta fagbrev uten å gå Vg1 og Vg2? Med lang yrkeserfaring kvalifiserer du til å bli praksiskandidat.

Faglig påfyll

Gjennom kurset styrker du din kunnskap i ditt fagfelt. Dette gjør at du blir faglig sterkere og lettere ser sammenhengen mellom teori og praksis. 

Vi hjelper deg hele veien! 

Som student vil du få tildelt en studieveileder og en faglærer. Studieveilederen hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det. Faglæreren rådgiver deg under hele studietiden og gir deg tilbakemelding på faglige oppgaver du skal levere i studiet.

Fagbrevet tilbys via nettstudier. Det betyr at du kan ta kurset hjemmefra og dermed komme i gang med teoridelen allerede i morgen. 

For å bli praksiskandidat må du ha jobbet minimum fem år i et yrke. Da kan du komme rett inn på praksiskurset.

     

ta kurset hjemmefra

Ta kurset hjemmefra

Kursene har en studietid på 12 måneder. Denne studietiden er kan du gjennomføre på deltid og kan kombineres med full jobb og familieliv. Du kan arbeide med og levere oppgaver akkurat når du selv ønsker. Det er ikke styrt progresjon i studiet så det er mulig å fullføre på kortere tid hvis man ønsker det. Dersom du ser at du trenger lengre tid på å fullføre, kan du søke om forlengelse av studietiden.  

  

  

Praktisk informasjon

Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Logistikkfaget har en studietid på 12 måneder. Denne studietiden er beregnet som deltid og kan kombineres med full jobb og familieliv. Du kan studere og levere oppgaver akkurat når du selv ønsker. 

  • Minst 50 % av praksisen som det søkes godkjenning om, bør være opparbeidet innenfor de siste 10 årene.  
  • Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid. 100 % stilling i 5 år = 60 mnd. Tilsvarer 8700 timer   
  • Utenlandsk praksis godkjennes individuelt etter attester, vitnemål og annen skriftlig dokumentasjon oversatt til norsk.  
  • Relevant videregående skole på Vg1- og Vg2-nivå godskrives som praksis.  

Du melder seg på studietmed egen kampanjekode fra Personalhuset. 

Det er løpende oppstart på kursene noe som betyr at det tas opp nye studenter alle virkedager. Normalt vil en få tilgang til nettstudiet i løpet av 1-2 virkedager. Du vil da få tilsendt påloggingsinformasjon til nettskolen + bokliste på e-post. Du vil da ha tilgang til nettskolen og kan umiddelbart begynne å lese og arbeide med fagstoffet. Nettstudiene tar utgangspunkt i pensumlitteraturen i faget så det lurt å gå til anskaffelse av dette så fort man har startet på studiet.  

Bokpakken koster ca. 1500,- for Logistikkfaget og ca.  2000,- for Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Før du kan melde seg opp til fagprøven må  du ha bestått en fem timers skriftlig eksamen i faget. Denne eksamenen tar man som privatist, og det er Privatistkontoret i fylket ditt som arrangerer privatisteksamen. Eksamen avholdes normalt to ganger i året (mai/juni og nov/des) og har følgende oppmeldingsfrister:  
 

  • Våreksamen: 15. januar til 1. februar  
  • Høsteksamen: 1. til 15. september  
     

Oppmeldingen skjer via fylkeskommunens nettsider eller privatistkontoret i fylket. For å melde deg opp trenger du fagkoden i lærefaget.  
 

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget har følgende eksamenskode: BUA3102 
  • Logistikkfaget har følgende eksamenskode: LOG3102 

Både Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Logistikkfaget er lånekassegodkjent. Dette betyr at du kan søke om lån og stipend hos www.lanekassen.no. Lånekassen vurderer alle lånesøknader individuelt og gjør en beregning på hvor mye du kan få i støtte ut ifra når du starter på studiet og når du har tenkt til å avlegge privatisteksamen.  Det anbefales å søke hos Lånekassen samtidig som du bestiller studiet hos Personalhuset/NKI. Lånekassen vil be om en bekreftelse på at du er en registrert og aktiv student for å behandle lånesøknaden. Lånekassen har en behandlingstid på normalt 2-8 uker. I lånesøknaden hos Lånekassen velger du «NKI» under lærested og «Videregående for voksne, praksiskandidater» under utdanning.   
 

Elektronisk søknadsskjema hos Lånekassen finner du her