Vi hjelper deg hele veien! 

     

  

Praktisk informasjon

Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Logistikkfaget har en studietid på 12 måneder. Denne studietiden er beregnet som deltid og kan kombineres med full jobb og familieliv. Du kan studere og levere oppgaver akkurat når du selv ønsker. 

  • Minst 50 % av praksisen som det søkes godkjenning om, bør være opparbeidet innenfor de siste 10 årene.  
  • Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid. 100 % stilling i 5 år = 60 mnd. Tilsvarer 8700 timer   
  • Utenlandsk praksis godkjennes individuelt etter attester, vitnemål og annen skriftlig dokumentasjon oversatt til norsk.  
  • Relevant videregående skole på Vg1- og Vg2-nivå godskrives som praksis.  

Du melder seg på studietmed egen kampanjekode fra Personalhuset. 

Det er løpende oppstart på kursene noe som betyr at det tas opp nye studenter alle virkedager. Normalt vil en få tilgang til nettstudiet i løpet av 1-2 virkedager. Du vil da få tilsendt påloggingsinformasjon til nettskolen + bokliste på e-post. Du vil da ha tilgang til nettskolen og kan umiddelbart begynne å lese og arbeide med fagstoffet. Nettstudiene tar utgangspunkt i pensumlitteraturen i faget så det lurt å gå til anskaffelse av dette så fort man har startet på studiet.  

Bokpakken koster ca. 1500,- for Logistikkfaget og ca.  2000,- for Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Før du kan melde seg opp til fagprøven må  du ha bestått en fem timers skriftlig eksamen i faget. Denne eksamenen tar man som privatist, og det er Privatistkontoret i fylket ditt som arrangerer privatisteksamen. Eksamen avholdes normalt to ganger i året (mai/juni og nov/des) og har følgende oppmeldingsfrister:  
 

  • Våreksamen: 15. januar til 1. februar  
  • Høsteksamen: 1. til 15. september  
     

Oppmeldingen skjer via fylkeskommunens nettsider eller privatistkontoret i fylket. For å melde deg opp trenger du fagkoden i lærefaget.  
 

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget har følgende eksamenskode: BUA3102 
  • Logistikkfaget har følgende eksamenskode: LOG3102 

Både Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Logistikkfaget er lånekassegodkjent. Dette betyr at du kan søke om lån og stipend hos www.lanekassen.no. Lånekassen vurderer alle lånesøknader individuelt og gjør en beregning på hvor mye du kan få i støtte ut ifra når du starter på studiet og når du har tenkt til å avlegge privatisteksamen.  Det anbefales å søke hos Lånekassen samtidig som du bestiller studiet hos Personalhuset/NKI. Lånekassen vil be om en bekreftelse på at du er en registrert og aktiv student for å behandle lånesøknaden. Lånekassen har en behandlingstid på normalt 2-8 uker. I lånesøknaden hos Lånekassen velger du «NKI» under lærested og «Videregående for voksne, praksiskandidater» under utdanning.   
 

Elektronisk søknadsskjema hos Lånekassen finner du her