VIKAR OG MEDARBEIDER TIL BUTIKK, RETAIL, VARE- & DETALJHANDEL

Vi rekrutterer og bemanner til butikk, detalj- og varehandel. Vi bistår med både fastrekruttering, midlertidig ansatte og merchandising.