HMS

Når du er i oppdrag hos en av våre kunder er det oppdragsgiver som skal påse at HMS-kravene og rutinene følges, og at du får nødvendig opplæring i prosedyrene og sikkerhetsutstyr på arbeidsstedet. Dette er i henhold til arbeidsmiljølovens §2-2 og reglene om samordning av HMS på arbeidsplassen.

Du har selv et ansvar for å aktivt medvirke i gjennomføring av HMS-tiltak. Det vil si at du utfører arbeidet i samsvar med prosedyrer og sikkerhetsbestemmelser i kundebedriften, at du bruker nødvendig verneutstyr og at du bruker riktige arbeidsstillinger for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Verneutstyr
Dersom verneutstyr eller annet nødvendig utstyr for din sikkerhet er påkrevd får du dette utlevert, og du er forpliktet til å benytte deg av det. 

Se personalhåndboken for mer informasjon.