Offentlig sektor har en fordel nå

I kjølvannet av en tid preget av økonomisk usikkerhet og permitteringer, står nå mange arbeidstagere ved et veiskille. Stadig flere ser mot offentlig sektor som en trygg oase i en tid hvor alt oppleves som urolig.

  


Ingen frykt for permittering

Enten man selv ble permittert eller ei, kjente alle arbeidstakere på en viss engstelse da landet stengte ned i midten av mars. Nærmest over natten fikk tusenvis av norske arbeidstagere i privat sektor beskjed om å ikke møte opp på kontoret og at det for tiden ikke var behov for deres arbeidskraft. Ansatte i det offentlige ble derimot ikke rammet. Dette var en klar melding til arbeidsmarkedet: I offentlig sektor er man trygg, uansett. Til tross for all usikkerheten pandemien bragte med seg, ble norske arbeidstagere i det minste sikker på én ting: det er i offentlig sektor man bør jobbe.

Maktbalansen har snudd

Der søkere før så mot privat sektor er det nå det offentlige som vinner kampen om de mest attraktive kandidatene. Undersøkelser fra Finn og Opinion bekrefter denne trenden. Nesten halvparten av de som i dag jobber i privat sektor ønsker seg over til den offentlige. Kun 27% ønsker å gå den motsatte veien. Også Personalhusets rådgivere ser at flere ønsker å bytte beite fra privat til offentlig sektor. Divisjonansvarlig for Search & Selection, Dag Haavardsen, mener at det ikke bare er tryggheten som gjør sektoren attraktiv: «Offentlige arbeidsplasser utfordrer nå for alvor private selskaper i deres satsning på innovasjon og digital utvikling. Stat og kommune har også blitt flinkere til å matche private aktørers investering i de ansattes faglig videreutvikling.» I sine møter med kandidater har Dag sett hvordan slike muligheter til å utvide ens kompetanse står høyt i kurs hos dagens arbeidssøkere som virkelig har fått kjenne på kroppen de strenge kravene om å være omstillingsdyktig. Tar man i tillegg med i beregning sektorens attraktive arbeidstid, gode pensjonsordninger og et stadig mer konkurransedyktige lønnsnivå, er det få argumenter igjen for dagens arbeidssøkende å velge privat fremfor offentlig sektor, mener han: «Maktbalansen i det norske arbeidsmarkedet har for alvor snudd. Dette bør offentlig sektor utnytte».

Bruk Personalhusets kompetanse og erfaring

Å ta i bruk ekstern kompetanse i rekrutteringsprosesser er viktigere enn noen gang før. I en tid der mange søker til offentlig sektor, bør statlige virksomheter få skreddersydd rekrutteringsbistand for å kvalitetssikre rekrutteringsprosessen og for å sørge for at man velger kandidaten som faktisk er den beste for stillingen. Med Personalhuset med på laget i denne prosessen frigjøre man dyrbar tid og kan på denne måten opprettholde virksomhetens daglige drift. Personalhuset har opparbeidet metodikken, fagkunnskapen og nettverket som trengs for å finne og tiltrekke dyktige søkere med markedets mest attraktive kompetanse. Ifølge Haavardsen har dette gitt våre rådgivere svært god innsikt i offentlig forvaltning og styring: «Ikke bare kan vi reglene på området, vi vet også hvordan det offentlige jobber og tenker. Dermed kan våre kunder være trygge på at prosessen går riktig for seg».

Ettervirkningene og usikkerheten skapt av koronapandemien har for alvor endret det arbeidstakeres syn på offentlig sektor. Vår oppfordring til det offentlige nå er å smi mens jernet er varmt - få hjelp av profesjonelle rekrutteringsrådgivere for å sikre toppkandidatene i dagens arbeidsmarked.

Les mer om våre tjenester til offentlig sektor her!Offentlig sektor har en fordel nå

I kjølvannet av en tid preget av økonomisk usikkerhet og permitteringer, står nå mange arbeidstagere ved et veiskille. Stadig flere ser mot offentlig sektor som en trygg oase i en tid hvor alt oppleves som urolig.

  


Ingen frykt for permittering

Enten man selv ble permittert eller ei, kjente alle arbeidstakere på en viss engstelse da landet stengte ned i midten av mars. Nærmest over natten fikk tusenvis av norske arbeidstagere i privat sektor beskjed om å ikke møte opp på kontoret og at det for tiden ikke var behov for deres arbeidskraft. Ansatte i det offentlige ble derimot ikke rammet. Dette var en klar melding til arbeidsmarkedet: I offentlig sektor er man trygg, uansett. Til tross for all usikkerheten pandemien bragte med seg, ble norske arbeidstagere i det minste sikker på én ting: det er i offentlig sektor man bør jobbe.

Maktbalansen har snudd

Der søkere før så mot privat sektor er det nå det offentlige som vinner kampen om de mest attraktive kandidatene. Undersøkelser fra Finn og Opinion bekrefter denne trenden. Nesten halvparten av de som i dag jobber i privat sektor ønsker seg over til den offentlige. Kun 27% ønsker å gå den motsatte veien. Også Personalhusets rådgivere ser at flere ønsker å bytte beite fra privat til offentlig sektor. Divisjonansvarlig for Search & Selection, Dag Haavardsen, mener at det ikke bare er tryggheten som gjør sektoren attraktiv: «Offentlige arbeidsplasser utfordrer nå for alvor private selskaper i deres satsning på innovasjon og digital utvikling. Stat og kommune har også blitt flinkere til å matche private aktørers investering i de ansattes faglig videreutvikling.» I sine møter med kandidater har Dag sett hvordan slike muligheter til å utvide ens kompetanse står høyt i kurs hos dagens arbeidssøkere som virkelig har fått kjenne på kroppen de strenge kravene om å være omstillingsdyktig. Tar man i tillegg med i beregning sektorens attraktive arbeidstid, gode pensjonsordninger og et stadig mer konkurransedyktige lønnsnivå, er det få argumenter igjen for dagens arbeidssøkende å velge privat fremfor offentlig sektor, mener han: «Maktbalansen i det norske arbeidsmarkedet har for alvor snudd. Dette bør offentlig sektor utnytte».

Bruk Personalhusets kompetanse og erfaring

Å ta i bruk ekstern kompetanse i rekrutteringsprosesser er viktigere enn noen gang før. I en tid der mange søker til offentlig sektor, bør statlige virksomheter få skreddersydd rekrutteringsbistand for å kvalitetssikre rekrutteringsprosessen og for å sørge for at man velger kandidaten som faktisk er den beste for stillingen. Med Personalhuset med på laget i denne prosessen frigjøre man dyrbar tid og kan på denne måten opprettholde virksomhetens daglige drift. Personalhuset har opparbeidet metodikken, fagkunnskapen og nettverket som trengs for å finne og tiltrekke dyktige søkere med markedets mest attraktive kompetanse. Ifølge Haavardsen har dette gitt våre rådgivere svært god innsikt i offentlig forvaltning og styring: «Ikke bare kan vi reglene på området, vi vet også hvordan det offentlige jobber og tenker. Dermed kan våre kunder være trygge på at prosessen går riktig for seg».

Ettervirkningene og usikkerheten skapt av koronapandemien har for alvor endret det arbeidstakeres syn på offentlig sektor. Vår oppfordring til det offentlige nå er å smi mens jernet er varmt - få hjelp av profesjonelle rekrutteringsrådgivere for å sikre toppkandidatene i dagens arbeidsmarked.

Les mer om våre tjenester til offentlig sektor her!18. november 2020