REKRUTTERING TIL OFFENTLIG SEKTOR

linje


← Tilbake

Personalhuset Search & Selection har jobbet med rekruttering innen offentlig sektor gjennom en årrekke.

Vi har opparbeidet ekspertisen, fagkunnskapen og nettverket som skal til for å hjelpe offentlige virksomheter med å finne de beste og mest kompetente kandidatene. Våre rekrutteringsrådgivere har bred erfaring med rekruttering av ledere og fagspesialister til offentlig sektor. Vi arbeider med oppdragsgivere i offentlig sektor som direktorater, statlig eide selskaper, kommuner og fylkeskommuner. Som et rekrutteringsbyrå med tyngde og erfaring med rekruttering til offentlig sektor, er vi godt posisjonert når det gjelder å bistå sektoren og tilknyttede foretak med skreddersydd rekrutteringsbistand.

Vår solide rekrutteringskompetanse i offentlig sektor har gitt oss god innsikt i offentlig forvaltning og styring. Nytten av denne forståelsen kommer tydelig frem når vi setter oss inn arbeidsoppgavene som skal løses. Ikke bare kan vi reglene på området, vi vet også hvordan det offentlige jobber.

 -

VÅRT BIDRAG

Divider

Kravet til profesjonelle prosesser ved rekruttering til offentlig sektor er meget høyt og innbefatter bl.a. høy grad av transparens. Både rekrutteringsprosesser og det endelige valget av kandidat må gjennomføres slik at det skaper legitimitet og oppfattes positivt, både av omverden og av alle berørte parter. 

For offentlig sektor bistår vi med blant annet:

divider


«I forbindelse med rekruttering av kommunalsjef oppvekst, personal- og organisasjonssjef, økonomisjef og rektor til Harestad skole har vi samarbeidet med Personalhuset som har bistått med sine rekrutteringstjenester. Randaberg kommune sin erfaring med Personalhuset er svært god. De jobber svært grundig og målrettet og tilpasser seg kundens ønsker og behov på en god måte, samtidig  gjennomfører effektive prosesser. De yter meget god service og sørger for god oppfølging og tilbakemelding – både til Randaberg kommune som oppdragsgiver og til den enkelte søker og kandidat. Også fagforeningene som har deltatt i prosessene gir gode tilbakemeldinger på prosess, håndtering og gjennomføring. Vår erfaring hittil er at vi har fått riktig kompetanse og person på plass i stillingene»


Rådmann Magne Fjell, Randaberg kommune


 

KUNDER VI HAR GJENNOMFØRT REKRUTTERINGSOPPDRAG FOR

  

Offentlige referanser


Uforpliktende tilbud