REKRUTTERING I OFFENTLIG SEKTOR

Vi kombinerer kunnskap om myndighetene med god forretningsforståelse. Nettopp derfor er vi betrodd samarbeidspartner hos offentlig sektor og statseide selskaper når nye medarbeidere skal rekrutteres. 

Personalhuset Search & Selection leverer rekrutteringstjenester innen offentlig sektor i hele Norge. Våre erfarne rådgivere har dedikerte fag- og geografiske ansvarsområder som gjør at vi kan løse oppdrag uavhengig av nivå, bransje og geografi.

Som et rekrutteringsbyrå med tyngde og erfaring med rekruttering til offentlig sektor er vi godt posisjonert når det gjelder å bistå offentlige sektor og tilknyttede foretak med skreddersydd rekrutteringsbistand. Nytten av å kjenne til både offentlig og privat virksomhet kommer tydelig frem når vi setter oss inn i de arbeidsoppgaver som skal løses. Ikke bare kan vi reglene på området, vi vet også hvordan det offentlige jobber.

-

VÅRT BIDRAG

Kravet til profesjonelle prosesser ved rekruttering til offentlig sektor er meget høyt og innbefatter bl.a. høy grad av transparens. Både rekrutteringsprosesser og det endelige valget av kandidat må gjennomføres slik at det skaper legitimitet og oppfattes positivt, både av omverden og av alle berørte parter. 

For offentlig sektor bistår vi med blant annet:

  • Annonsert rekruttering
  • Executive Search
  • Kombinert prosess
  • Vurdering av interne og eksterne kandidater
  • Lederevaluering

Som kunde av Personalhuset Search & Selection bistår vi deg med innovativ rekrutteringsbistand, samtidig som vi etterlever myndighetenes krav til transaprens og etterprøvbarhet. 

Kontakt en rekrutteringsrådgiver