Slik bidrar Personalhuset til omstilling uten konflikt

← Tilbake

Å gå igjennom en omstillingsprosess er alltid krevende for et selskap, men det er også vanskelig for de ansatte som blir berørt av prosessen. Med faglig bistand fra Personalhuset skaper vi trygghet for disse medarbeiderne og hjelper de over i ny, riktig jobb.

  Hva er ny og riktig jobb?

Personalhuset er opptatt av å bidra til omstilling uten konflikt. For oss er det viktig å både jobbe for at kunden skal bevare produktiviteten i virksomheten gjennom omstillingsprosessen, og samtidig sørge for at de berørte ansatte blir veiledet og tatt vare på. Å gjennomføre en slik omstillingsprosess der alle parter kommer godt ut av det er utfordrende. Avhengig av situasjonen kan det være at noen medarbeidere anses som overtallige og som dessverre mister jobben. Manager & leder for Bid i Personalhuset, Roger Normann Wiik, legger vekt på viktigheten av at disse ansatte får den nødvendige hjelpen til å komme seg over i en ny stilling. «Målet vårt er ikke bare å hjelpe de berørte ansatte over i en hvilken som helst jobb, men en riktig jobb». Men hva vil det si at en jobb er «riktig»? For Wiik er dette en type jobb som personen finner utfordrende, men som man samtidig føler man mestrer. Det er en jobb med en arbeidsplass hvor du føler deg hjemme og hvor du ser deg selv bli værende en lang stund fremover. Roger presiserer at det å finne denne stillingen krever innsats: «En slik riktig jobb er sluttproduktet av arbeidet og kartleggingsfasen som våre rådgivere gjør sammen med den berørte medarbeideren. Gode rådgivere kan bidra til å gjøre denne vanskelige prosessen enklere ved å hjelpe personen tilbake på riktig spor».

Karriereveiledning og tilføring av kompetanse.

Personalhuset har dedikerte rådgivere med bred erfaring fra omstilling- og nedbemanningsprosesser. Ifølge Tommy Hoff Ødegaard, divisjonsdirektør i Personalhuset, handler disse prosessene om å hjelpe kunden samtidig som man viser respekt for de berørte ansatte og hjelper de videre i karrieren: «Et av våre viktigste bidrag er å jobbe sammen med de berørte medarbeidere og gi de profesjonell jobbsøkerbistand. Ved å møtes ansikt til ansikt kan vi bli bedre kjent med personen og dermed bidra til å skape en større trygghet i prosessen». Personalhusets rådgivere hjelper de berørte ansatte med alt fra CV-oppbygging, intervjutrening og til hvordan man skal gjøre seg aktuell på LinkedIn. Vi gir også vedkommende karriereveiledning og sammen med personen kartlegger de deres nåværende status og målsetninger for fremtiden. Tommy legger vekt på viktigheten av at medarbeideren kommer ut av prosessen med ny kompetanse: «Vårt mål er å styrke de berørte ansatte slik at de sitter igjen med ny kunnskap de kan bruke dersom de også senere en gang står uten jobb. På denne måten kommer de styrket ut på andre siden av omstillingsprosessen ved at de tilegner seg kompetanse de tar med seg videre i karrieren».

Trygghet som målsetning

Vi i Personalhuset ser på omstillingsprosesser som en mulighet til endring og forbedring. Det handler om å snu en negativ og vanskelig situasjon om til noe en kan lære av og som man kommer styrket ut av. Det handler om å skape trygghet, både for kunden og de ansatte. Å sørge for at hver eneste en av de berørte medarbeiderne blir sett, hørt og ivaretatt er viktig for oss i Personalhuset. Da vet vi at vi har bidratt til å gjøre en krevende prosess enklere for alle parter.


 


Tommy Hoff Ødegaard 
Regionsdirektør Øst & Oslo


Roger Normann Wiik
Nasjonal Key Account Manager & Leder BID

02. desember 2020