Rett person i rett jobb: Annettes møte med Personalhuset

Etter tre år utenfor arbeidslivet, ble veien tilbake for Annette Ravneberg Riiser tøffere enn hun hadde trodd – hun følte seg som et ansiktsløst navn i mengden.

Det kan være utfordrende å komme tilbake i arbeidslivet etter en periode utenfor – uansett hva årsaken har vært. Faktisk viser undersøkelser at 21 prosent av arbeidsgivere mener at hull i CV-en står i veien for søkere i arbeidsmarkedet. Annette var blant dem – helt til hun møtte Heidi fra Personalhuset.

Annette følte seg endelig sett da hun møtte Heidi fra Personalhuset.

(Annette følte seg endelig sett da hun møtte Heidi fra Personalhuset.)

  

– Det er et tøft marked, og det er tøft å være alene og skulle gjøre seg synlig blant mange kandidater, forteller Annette.

Hun hadde vært hjemmeværende i tre år, men da barna var godt etablert i barnehagen, følte hun seg klar til å returnere til arbeidslivet. Hun saumfarte ulike stillingsannonser, og begynte etter hvert å kikke på diverse byråer og hva de kunne tilby av muligheter. Det skulle vise seg å bli et krevende møte med bemanningsbransjen.

– Det som ofte kan være en utfordring med de store bemanningsbyråene, er at man sender inn CV-en sin, og så hører man ingenting. Man blir et navn i et system, og så skjer det ikke noe, sier Annette.


– Personalhuset så meg

Personalhuset har som visjon å være der for de som tar kontakt med dem. Gjennom verdier som å bry seg, inspirere og utfordre, sørger de for at ingen opplever å bli enda et navn på en CV, men heller bli møtt for den personen man faktisker. «Mennesket i fokus» er et mantra som går igjen i Personalhusets korridorer, og denne personlige oppfølgingen merket Annette nesten umiddelbart: – Jeg følte meg ivaretatt fra første sekund.

Etter å ha sondert arbeidsmarkedet lenge fant Annette, ved hjelp av Personalhusets jobbsenter, en administrativ stilling som hun mente kunne være aktuell for henne. Hun tok umiddelbart kontakt med Personalhuset; en avgjørelse hun ikke angrer på i dag. Det viste seg at stillingen ikke passet for Annette likevel, men det at hun tok kontakt skulle vise seg å bli en døråpner heller enn det motsatte. Heidi fulgte nemlig opp.

– Det å møte Heidi på telefonen en fredag ettermiddag, etter en ganske tøff periode med å ikke egentlig føle seg sett hos noen, var en veldig god motivasjonsboost for meg. Hun var umiddelbart opptatt av hvem jeg var og hva jeg hadde drevet med, forteller Annette.

Heidi mente at Annette var høyaktuell for en annenstilling, tilsvarende den hun først hadde vist interesse for. Sammen fant de ut at dette faktisk var en stilling for henne, og de gikk i gang med prosessen. 

– Jeg var ikke bare et navn lenger, jeg var en person som de viste genuin interesse for og som de virkelig ønsket å få ut i arbeid, oppsummerer Annette.

(Annette er tilbake i jobb, og full av lovord om samarbeidet med Personalhuset.)
  

Et sunt arbeidsforhold starter med gode relasjoner

Mange tenker kanskje at bemanningsbransjen først og fremst sørger for sysselsetting – altsånokfolk der det trengs arbeidskraft. Det er jo i og for seg riktig, men tegner likevel bare et lite bilde av hvordan Personalhuset jobber. For oss handler det nemlig først og fremst om å finnerettkandidat til en stilling som passer for akkurat ham eller henne. Slike resultater kommer ikke av seg selv, og vi er derfor opptatt av å tidligst mulig bygge relasjoner mellom kandidat, rådgiver og potensiell arbeidsgiver. Slik kan vi bidra til å få flest mulig folk ut i arbeid – og bli der.


  

Hos Personalhuset anser vi ikke oppdraget som vellykket før både arbeidsgiver og arbeidstaker er fornøyde, og sammen løftes av at de har funnet nettopp hverandre.

For Annette viste dette seg å stemme på en prikk; hun fikk jobben Heidi anbefalte henne for, og trives i dag godt som Office Manager i Recharge. For andre i samme situasjon som hun selv var i, har Annette en klar oppfordring: 

– Du må finne et bemanningsbyrå som du virkelig føler at du er en del av, og det representerer Personalhuset ett hundre prosent!

  24. mars 2022