Sammen skaper vi fremtidens arbeidsliv 

I 2021 feiret Personalhuset tjue fantastiske år og nå står en ny strategiperiode for tur. I 2022-2025 skal vi ta med oss det beste fra de siste tjue suksessfulle årene samtidig som vi skal utvikle oss. Ved å ha fokus på mennesker, nærhet og samfunnsansvar skal vi sammen med våre ansatte, kunder og medarbeidere skape fremtidens arbeidsliv!
  (Christel Langebrekke, daglig leder i Personalhuset)  


En nær og langsiktig samarbeidspartner 

En viktig del av strategien for de neste tre årene er å være en nær og langsiktig samarbeidspartner for våre kunder og medarbeidere, sier daglig leder i Personalhuset, Christel Langebrekke. 

- Vi skal være en trygg rådgiver for mennesker i ulike situasjoner – enten man leter etter den perfekte jobben, den riktige kandidaten eller man ønsker en faglig støttespiller i arbeidshverdagen. På denne måten bidrar vi til at våre kunder får løst sine samfunnskritiske oppgaver. 

For å klare dette må vi fortsette å bygge en kultur hvor mennesker står i fokus, mener hun. 

-Det handler om å få folk til å føle seg verdifulle, få være engasjerte og involverte! For oss er det viktig å inspirere, støtte og utfordre våre medarbeidere og kunder slik at de kan oppnå sitt fulle potensial. Dette krever at vi er nære og personlige. For det handler om mennesker. Det har det alltid gjort, og det vil det alltid gjøre. 

 
Samfunnsansvar som egen strategisk prioritering 
Samfunnsansvar har blitt stadig viktigere for oss i Personalhuset. Ikke bare fordi vi vet at dette er noe kundene våre brenner for, men også fordi vi er opptatt av å være bevisste på vår påvirkningskraft på omverdenen. 

- Å bidra med et positivt fotavtrykk for kommende generasjoner samt minimere vårt negative fotavtrykk er en selvfølge for oss i Personalhuset og en forutsetning forålykkes med vårt overordnede mål. Nettopp derfor blir samfunnsansvar en svært viktig strategisk prioritering iårene fremover, sier Christel. 
 
Som et ledende rekruttering- og bemanningsbyrå har selskapet et spesielt ansvar overfor våre kunder, ansatte, leverandører og eiere, såvel som bransjen vi opererer i, mener hun. 

 

- Vi ønsker å gjøre en positiv forskjell på omverdenen, og gjennom vårt arbeid og bransjen vi opererer i spiller det sosiale aspektet en vesentlig rolle. Vi skal derfor ta et tydelig samfunnsansvar og bidra til et dynamisk, inkluderende arbeidsliv gjennom å ta lederskap på mangfold, likestilling og fordomsfri rekruttering!Personalhuset

(Godt samhold i Personalhuset. Her fra 20-års jubileet høsten 2021)


 

Sammen om de store målene 

Lederen er svært stolt av den nye visjonen, spesielt siden de ansatte selv har vært sterkt involvert i arbeidet med utformingen. 
 
- Det at alle våre ansatte har fått mulighet til å gi innspill for veien vi skal gå de neste tre årene ser jeg som helt avgjørende for at vi skal lykkes. På denne måten sikrer vi eierskap og engasjerte ansatte.

Selv om strategien for de neste tre årene er ambisiøs, er Christel sikker på at de kan nå målene de har satt. 

- Alt vi har gjort de siste 20 årene har vist oss at vi er på vårt beste når vi jobber sammen. Når vi jobber som ett team, er tett på og har nærhet til hverandre, våre medarbeidere og våre kunder, er det ingen grenser for hva vi kan få til. Sammen er jeg sikker på at vi kan skape fremtidens arbeidsliv - et arbeidsliv som er dynamisk, fleksibelt, fordomsfritt og inkluderende! 08. mars 2022