Mot Nor - hvordan fenger vi generasjon Y og Z?

Milleniumsgenerasjonen og generasjon Z gjør nå for alvor sitt inntog i arbeidslivet. Dette er to generasjoner med arbeidstakere som har andre verdier, ønsker og forventninger enn sine foreldre. Dersom du ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver også for disse unge arbeidstakerne, bør du ta grep i dag.


(Fra venstre: Ivar Andreas Forn, Sunniva Greger og Snorri Rasch )

Lær mer på Mot Nor-konferansen
Å vite hvordan man skal tiltrekke, beholde og motivere unge arbeidstakere kan være vanskelig. Spesielt dersom man tilhører en eldre generasjon selv. Det har uten tvil vært et skifte når det kommer til kravene som unge stiller i dag, enn hva de gjorde for bare ti år siden. Selskapene som virkelig forstår og kan imøtekomme behovene til dagens unge arbeidssøkere vil på sikt tiltrekke seg de beste kandidatene, og ikke minst; beholde dem.

Akkurat dette kan du lære om på Mot Nor! Konferansen sparkes i gang med et seminar rettet mot de som skal ansatte nye mennesker i fremtiden. Frokostseminaret heter nemlig «Hvordan fenge generasjon Y-Z?». Som foredragsholdere har vi vært så heldig å få med oss Sunniva Greger (fra KPB og Trainee Salten), Ivar Andreas Forn (Grunder av Bodø 2040) og Snorri Rasch (BDO).

 

- Sats på de nyutdannede!

Sunniva gleder seg til å dele sine tips på konferansen. Hun oppfordrer selskaper til å strekke seg lenger for å nå ut til morgendagens arbeidstakere.

-For å tiltrekke seg de beste hodene, ser vi at det er viktig å tilby noe utover en vanlig stilling, sier hun. De unge i dag har en enorm kapasitet og lærevilje, de søker nye utfordringer og de har lyst å bidra! Da er det viktig at bedriftene tør å satse på å gi nyutdannede en mulighet.

Gjennom Traineeprogrammet jobber KPB med å tiltrekke og beholde ung arbeidskraft i regionen, og det er tydelig at mange ser på slike program som en unik start på karrieren, mener Sunniva.

- Det å tilby de unge en plattform der de får utvidet nettverket, både faglig og sosialt, varierte arbeidsoppgaver og personlig utvikling, gjør at flere og flere tiltrekkes mot vår region, og også etablerer seg her i ettertid. Og det er jo det vi alle ønsker!
 
For å få til dette må man skape positive endringer, mener Ivar Andreas Forn. I sitt foredrag skal han sitt dele tips og historier om hvordan dagens unge arbeidstakere posisjonerer seg i næringslivet.


 

Hva kjennetegner unge arbeidstakere?

For å virkelig forstå disse unge arbeidstakerne må vi se på oppveksten deres.

«Millennials» er betegnelsen på de som er født mellom begynnelsen av 80-tallet og fram til midten av 90-tallet. De som hører til denne generasjonen, er preget av den teknologiske utviklingen som fant sted mens de vokste opp. De har i praksis vokst opp på og med internett. De har hatt full tilgang til en uendelig mengde informasjon og ny kunnskap. Lignende oppvekst har også generasjon Z hatt. Dette er de som er født fra midten av 1990-årene til begynnelsen av 2010-årene. I likhet med millennials har også disse hatt internett fra barnsben av, men har i tillegg fått smarttelefonen og sosiale medier inn med morsmelken. Den umiddelbare tilgjengeligheten på teknologi påvirker ikke bare generasjonenes verdier, men også deres forventninger og krav til en arbeidsgiver.

 


Skap en arbeidskultur der man kan utgjøre en forskjell

Hvordan skal vil klare å fange interessen til Millennials og Generasjon Z? Svaret er rett og slett god ledelse. Å tørre og gi større frihet og fleksibilitet. Og ikke minst gi muligheten til å være med å skape en forskjell.  Dagens unge arbeidstakere er nemlig svært opptatt av å leve livet på en måte som påvirker verden positivt. Der mange tidligere fokuserte på muligheten til å avansere i et selskap, er dagens unge mer opptatt av hvilke verdier arbeidsgiveren står for. De ønsker å arbeide for bedrifter som har større ambisjoner enn å skape profitt. Selskaper som påvirker samfunnet på en positiv måte ved for eksempel å skape arbeidsplasser, redusere ulikhet og ikke minst være miljøvennlige står derfor fram som ekstra attraktive arbeidsplasser.

Aller helst ønsker de Millennials og Generasjon Z å bidra til å forbedre samfunnet ved å arbeide for bedrifter som speiler deres egne verdier. Ved å arbeide for et selskap og en leder som står for de samme verdiene som de selv får de mulighet til arbeide for gode formål gjennom jobben og dermed føle at de bidrar til noe utover sin egen velstand.

Nettopp dette med å skape en felles arbeidskultur er noe Snorri Rasch skal snakke om i sitt foredrag. Som han sier: - Det viktigste er å skape en kultur som folk vil være en del av!


Nysgjerrig på å lære mer?
Frokostseminaret er bare et av mange høydepunkter du kan oppleve på Mot Nor. På programmet har vi en rekke dyktige og engasjerende foredragsholdere som vil gi deg nye og verdifulle perspektiver til inspirasjon i din hverdag.
 

08. februar 2022