Bytte jobb? Gjør det nå!

Kristiansandsregionen er preget av mer fart i næringslivet enn ventet. Men det skorter på arbeidskraft. Tidspunktet er ideelt for de som ønsker et bytte.

– Dette overgår toppene vi har sett tidligere, sier Anja Berglihn, avdelingsleder for Personalhuset i Kristiansand. – Finn.no rapporterer om rekordår for stillingsmarkedet. Ser vi de tre første månedene i fjor opp mot samme periode i år, har antall stillingsannonser økt med nesten 60 prosent.  


– Korona preget naturligvis 2020 med oppsigelser og permisjoner, sier hun. – Men dette er rekordhøye tall også sammenlignet med tidligere perioder. Det har med andre ord aldri vært flere muligheter for arbeidssøkere enn nå. Min oppfordring er klar: Gjør det nå, hvis du vurderer å bytte jobb! 

Skrikende behov
Alene i Agder er det publisert over 500 ledige stillinger akkurat nå, ifølge Berglihn. – Etterspørselen etter folk er påtrengende både til faste og midlertidige stillinger, og i et bredt spekter av bransjer. Nå er det ikke lenger bare IT-bransjen som skriker etter folk, vi ser et stort behov for gode kandidater til stillinger innen ledelse, økonomi, rådgivning, salg/marked, pedagogisk og logistikk/transport.

– Sammen med dagens usikre forsyningslinjer og råvaremangel skaper dette en kritisk situasjon for mange, påpeker Berglihn. – Vi har jo allerede sett konsekvensene blant annet innen transport, hvor mangel på arbeidskraft skaper store utfordringer for vareleveranser og logistikk.

Den siste tidens ubalanse i arbeidsmarkedet bekymrer avdelingslederen. – Rekordhøyt antall ledige jobber fører ikke automatisk til flere jobbsøkere. Det er merkbart lavere søkerantall for tiden. Også innen grupper hvor det tidligere var god tilgang på arbeidskraft, for eksempel studenter som har mulighet for å jobbe deltid, er det nå utfordrende å finne nok kvalifiserte søkere.       

Synlighet og markedsføring
Situasjonen krever at vi jobber proaktivt og oppsøkende i kandidatmarkedet, mener Berglihn. – Vi må synliggjøre våre oppdragsgivere på best mulig måte og få tydelig frem deres konkurransefortrinn, verdier og visjon. Vi bruker mye tid og ressurser på markedsføring og bredest mulig synliggjøring av oppdragsgiver.

– Personalhuset har hatt fokus på dette i lang tid, og vi har en solid erfaringsbase som kommer godt med nå om dagen, sier Berglihn. – Mange års systematisk markedsarbeid har gitt oss gode produkter og kanalvalg for markedsføring av både stilling og oppdragsgiver. Vi får stadig tilbakemeldinger på at Personalhuset er «best i klassen», og det er vi veldig stolte av.

– De aller fleste virksomhetene har for lengst fått med seg at arbeidsplassene må fremstå attraktive og fleksible, sier avdelingslederen. – Dagens arbeidssøkere er veldig bevisst på hva en god arbeidsgiver er. Det gjelder ikke bare sosiale goder og trivsel, men også verdigrunnlaget. I dag forventer vi at seriøse bedrifter har både samfunnsansvar og bærekraft på agendaen.    


Rådgivning og bredt søk
– En stadig viktigere del av rekrutteringsarbeidet vårt er rådgivning, legger Berglihn til. – Vi har inngående samtaler med oppdragsgivere om hvordan en stilling skal innrettes og formidles, og vi utfordrer når det trengs. I en tid der arbeidssøkerne kan velge mellom flere jobber, blir betydningen av et tydelig fotavtrykk viktig. Det samme gjelder nødvendigheten av å være inkluderende, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelle bakgrunner.

Berglihn har ellers klare meninger om hvordan bemanningsbransjen kan bidra til økt sysselsetting og et ryddig arbeidsmarked. – Det er stor enighet i de politiske miljøene om å stanse useriøse arbeidsgivere og uholdbare ansettelsesvilkår. Vi er like innstilt på å få bukt med de som ikke oppfører seg, og våre krav til oppdragsgiverne er ufravikelige. Blant annet er vi forpliktet av retningslinjene i ordningen «Revidert arbeidsgiver» fra NHO. En seriøs bemanningsbransje er et viktig redskap for å få til god sysselsetting!  


    

Kontakt Personalhuset Stavanger

15. november 2021