Vi trenger flere folk!

Som ellers i landet er Haugesund og Haugalandet preget av knapphet på kvalifiserte jobbsøkere i en del sektorer. De aller fleste jobbene blir likevel besatt.

– Det er rikelig med ledige jobber hos oss, og stort sett finner vi kandidater til det aller meste, sier Milly Kallevik, Personalhusets regionalsjef Haugesund. – Men til forskjell fra tidligere tar ansettelsene jevnt over lengre tid enn før. Det gjelder spesielt i bransjer med særlig stort behov for ressurser. Bygg og anlegg er et godt eksempel, der Finn.no-tallene fra Rogaland viser 159 ubesatte stillinger i slutten av oktober. Et annet eksempel er helse og omsorg, med nær 133 utlysninger på samme tidspunkt.

Foto: Milly Kallevik, Regionsjef Personalhuset Haugesund

Norsk økonomi ser ut til å ha klart seg forbausende bra gjennom nedstenging og permitteringer. Pilene peker i riktig retning for de fleste bransjene, ikke minst i olje- og gass-sektoren og industrien ellers, påpeker Kallevik. – Det har fått ledighetstallene til å synke godt, faktisk ned til 2,8 prosent i vårt område ifølge NAV. Samtidig sliter vi med langtidsledige, og det har vi gjort i flere år.

Utenforskap
– Både vi og myndighetene er bekymret over at mange voksne står helt utenfor yrkeslivet, selv om tallene har stabilisert seg og har en svak tilbakegang de siste månedene, utdyper hun. – Utenforskap rammer i særlig grad personer med språklige og faglige hull, og altfor mange unge får ikke innpass i arbeidslivet etter endt skolegang.

Kallevik er opptatt av at denne gruppen har svært mye å tilby arbeidsgiverne. – I flere år har Personalhuset funnet praktiske tiltak for å gi personer med særlige utfordringer innpass til jobber, i godt samarbeid med oppdragsgiver, sier hun. – Tilbakemeldingene er gode, og etter kort tid utgjør langt de fleste stabil og pålitelig arbeidskraft.

– Til ordinære stillinger ser vi et brukbart tilfang av kandidater, for eksempel Innen administrasjon, salg og økonomi, sier Kallevik. – Derimot gir stillinger som krever særlig kompetanse en del utfordringer. Det var tilfellet også før pandemien, men nå må vi sette inn ekstra ressurser for å få til riktig ansettelse, ikke minst i de store offshorevirksomhetene.

  

Økt knapphet
– Knappheten på folk til denne sektoren, og for så vidt også innen ingeniørfag, IT, bygg og anlegg, er blitt forsterket, sier regionsjefen. – Mange ansatte som forlot bedriftene, først under nedturen innen olje og gass, og deretter under pandemien, er ikke vendt tilbake. Det gjelder i stor grad utenlandsk kompetanse. Dessuten har mange benyttet tiden på hjemmekontoret eller i permittering til å finne andre typer jobb.

Kallevik har et håp om påfyll av arbeidskraft fra utlandet i tiden som kommer, men understreker at korona-faren ikke er over. – Land som normalt har forsynt oss med tiltrengt bemanning sliter med nye smittebølger. Vi kan regne med fortsatte karanteneperioder og innreiserestriksjoner. En del av den utenlandske arbeidskraften vil av ulike grunner uansett ikke komme tilbake, tror vi.

– For Personalhuset betyr alt dette at vi må bruke alle verktøyene våre i fullt monn, sier Kallevik. – Det har vi forresten alltid gjort. Når det gjelder kompetanse, kapasitet, systematikk og kreativitet, skal det mye til for å overgå oss!

  


Kontakt Personalhuset Stavanger

15. november 2021