Vi lærer av svingningene

Det er høyt tempo og god fart i Stavangerregionen. Såpass god fart at det ikke alltid er lett å finne kandidater til alle stillingene som utlyses. 

Personalhuset i Stavanger merket allerede tidlig i vår en endring i kandidattilfanget for utlyste stillinger, forteller avdelingslederen for Stavanger-kontoret, Stine Flø Riksheim. – Etterspørsel etter kvalifisert personell har økt jevnt og trutt gjennom året. Dette speiler også markedet, der mange bransjer forventer rekordvekst det kommende året. Vår avdeling har stor bredde i leveranse av personell, og utfordringen med tilfang vises igjen i hele bredden.

  

 

(Stine Riksheim - avdelingsleder Personalhuset Stavanger) 

  

Offshorebransjen, både operatører og verksteder, strever også til dels med å hyre inn nok folk, sier Flø Riksheim. – Men de har holdt et overraskende høyt tempo gjennom hele korona-perioden, til tross for karantenekrav, kontinuerlig testing og stengte grenser. De store kundene våre i sektoren har dessuten så solid omdømme at kvalifiserte kandidater gjerne vil arbeide for dem.

– Vår region står overfor et markert taktskifte, hvor energi, bærekraft og omstilling står sentralt, fortsetter hun. – Kompetanse fra oljeindustrien brukes i nye forretningsområder, slik konjunkturbarometeret for september viser. Å møte fremtiden med riktig kompetanse har aldri vært viktigere. Noen bransjer opplever frafall, for eksempel at utenlandske medarbeidere kommer av forskjellige grunner ikke tilbake etter koronaen, og enkelte permitterte har også benyttet tiden til å skaffe seg arbeid i andre sektorer.  

Svakere respons på utlysninger

Som eksempel på hvor ettertraktet enkelte kvalifikasjoner er blitt, viser Flø Riksheim til restauranteieren som nylig lovte 10 000 kroner til den som skaffet ham en dyktig kokk. – Kreative og morsomme påfunn kan være en god måte å tiltrekke seg oppmerksomhet rundt stillinger på, i og med at responsen på utlyste stillinger har sunket de siste månedene. Men for oss handler det snarere om å bruke profesjonell metodikk for å tiltrekke oss kandidatene, benytte tilgjengelige kanaler for å finne dem, og være en god rådgiver for kunden i løpet av rekrutteringsprosessen.

Det betyr at den seriøse rekrutterings- og bemanningsbransjen må finne nye veier for å fremskaffe kvalifisert personell, fremholder avdelingslederen. – De mest fremsynte og største virksomhetene har for lengst innsett nødvendigheten av å skape tiltrekkende arbeidsforhold. Nøkkelen er derfor å tiltrekke og beholde. Det innebærer blant annet å forstå hva kandidatene ser etter i en utlysning, og innse at forventningene til arbeidsplassen har endret seg de seneste årene.

  

Gode rådgivere

– Verdsettelsen av Personalhusets erfaring og kompetanse som rådgivere i et svingende marked har styrket seg, sier Flø Riksheim. – Vi har tett dialog med våre oppdragsgivere om innretning av nye stillinger og hvordan de skal utlyses. Av og til må vi også utfordre dem til å tenke nytt. Vi er også opptatt av å vurdere søkene, kandidatpotensialet og gjerne se på mulighetsrommet for utvikling av kompetanse gjennom kursing, opplæring med mer.

– Situasjonen krever at vi bruker mer tid på hvert oppdrag for tiden, påpeker hun. – Vi må jobbe for å holde på interessen hos kandidatene og i det hele tatt forbedre repertoaret vårt. Det har vi naturligvis alltid gjort, og hver nedtur og opptur gir oss nyttige læringspunkter vi tar med oss videre.

  

Kontakt Personalhuset Stavanger  08. november 2021