25-årsjubileum for hodejeger Åstveit

Hodejeger Bjørn Åstveit har drevet for seg selv, i partnerskap og nå som ansatt i Personalhuset. I 25 år har mannen loset utallige ledere og spesialister inn i ansvarsfulle jobber over hele Sørlandet.


Åstveit har dessuten rukket å bli 66, men har ingen planer om å lene seg tilbake. Tvert om, han er like sulten som alltid. Tildelt rikelig armslag i Personalhuset kan han konsentrere seg om det han er best på i overskuelig fremtid, nemlig hodejakt. Gjennom årene har han hatt ansvar for rundt 1600 ansettelsesprosesser, svært mange av dem til lederstillinger.

Åstveit har faktisk jobbet hos sin nåværende arbeidsgiver tidligere. I 2006 solgte han firmaet Rådgiverne rekruttering og utvikling til Personalhuset, med klausul om å bli der i to år. Senere bygget han opp ytterligere to kompetansebedrifter, først Hodejeger Åstveit og deretter Opp & fram.

– Noe av minuset med å drive eget firma er tiden som går med til administrasjon, regelverk og økonomi, innrømmer Åstveit. – Samtidig har det vært utrolig spennende å bygge opp egen virksomhet. Men nå kan jeg overlate mye av byråkratiet til dyktige kolleger i Personalhuset.

Konkurrent og kollega
Divisjonsdirektør SørVest, Jan Pedersen, er Åstveits nærmeste overordnede. Han kjenner Åstveit både som konkurrent og som tidligere kollega. – Å kapre Bjørn til Personalhuset var et nyttig trekk for oss, sier han. – Bjørn har fingerspissfølelse for rekruttering som ingen andre. Dessuten har han et omfattende nettverk, og han har peiling på hva som rører seg i næringslivet som få andre.

– Bjørn var 64 da vi ansatte ham, fortsetter Pedersen. – Selv om vi har strukket oss ekstra langt for å gi ham det spillerommet han forlangte, har vi ikke angret et sekund. Bjørn er en av mange seniorer som i kraft av lang arbeidserfaring bare blir bedre og bedre. Det er forresten noe vi bør bli flinkere til å ta innover oss i en tid der kompetansemangel er blitt en hodepine for mange bedrifter.

– Det var aldri noe spørsmål om alderen min da vi begynte å snakke om ansettelse i Personalhuset, supplerer Åstveit. – Alder er ingen hindring, heter det. I Personalhuset tar de det på alvor. Knapphet på arbeidskraft og bedriftenes avhengighet av solid kunnskap og erfaring tilsier at seniorer er gull verdt.

– Bjørn er fortsatt sulten og har faglig peiling så det rekker, utdyper divisjonsdirektøren. – Ikke minst er han flink til å utfordre oss, slik han utfordrer oppdragsgivere til å tenke nytt og bredt. Det gjør han med sin typiske vennlighet og inkluderende væremåte. Det merket jeg allerede for mange år siden, da Bjørn intervjuet meg som kandidat til jobb hos ham.

  

Nytenking og innsikter
Innovasjon og nytenking i egne rekker er ellers noe begge to er opptatt av akkurat nå. – Det er ingen tvil om at markedet krever mer av oss i dag, sier Pedersen. – Rekrutteringen tar lengre tid, vi må være mer offensive, og vi må jobbe tett med kundene om prosesser, omdømmebygging og onboarding av nyansatte. Her har Bjørn virkelig mange innspill og ideer å by på.

Åstveit er på sin side takknemlig for tilliten han blir vist i Personalhuset. – Jeg bestemmer selv stort sett hvordan jeg vil jobbe, sier han. – Med Jan som raus sjef, og med faglig støtte fra gode kolleger, har jeg det som plommen i egget. Jan og jeg har kjent hverandre siden 2003, og ser ganske likt på hvordan vi kan styrke tilfanget av dyktige hoder. Det handler blant annet om likestilling, nytenking og inkludering, også av kandidater over femti.

I karrieren sin har hodejeger Åstveit vært med på oppturer og nedturer. – Bobler og kriser, mangel på ledige jobber, og så det motsatte, mangel på flinke folk, sier han. – Det er viktig å lære noe hver gang ting endrer seg. Digitalisering og automatisering har skutt fart de siste årene, og pandemien har rokket med oppfatningen av hvordan en arbeidsplass skal se ut. Personalhuset har muskler og størrelse til å gjøre noe med disse og andre utfordringer. Det arbeidet er jeg glad for å være med på!  

  

05. november 2021