Fleksible arbeidsgivere finner lettere folk

Mangel på godt kvalifiserte folk har vært en utfordring over tid. Etter pandemien er det blitt enda vanskeligere.

Steffen Aksdal er regionsjef for Personalhuset Bergen, og han vil  minnes tiden før pandemien som enklere i forhold til finne rette medarbeidere for sine oppdragsgivere

– Mangelen på nøkkelpersonale var påtakelig da også. Men nå bruker vi merkbart lengre tid på de fleste typer stillinger, både faste og midlertidige. Vi ser også at langt færre er innom og kikker på stillingsutlysningene. Det betyr at vi må sette inn flere ressurser og være enda mer kreative.

  
(Steffen Aksdal,  Regionsjef Bergen)

– En viktig side av rekrutteringsarbeidet er å følge med på utviklingstrekk vi ser i arbeidsmarkedet, og analysere faktorer som bestemmer utviklingen, sier Aksdal. – Vi jobber kontinuerlig for å  forstå våre kunders behov, og greier for det meste å hanke inn gode kandidater. Men noen sektorer er tøffere enn andre. Behovet for flere hender og gode hoder er stort både i privat og offentlig sektor.

Frafall av arbeidskraft
Som eksempel på områder med flaskehalser, trekker Aksdal frem omsorg og helse, logistikk og informasjonsteknologi. – Det er mangel på sykepleiere over alt. Det har det vært lenge, Og nå har vi inntrykk av at folk forlater sektoren i større grad enn før. Ikke minst skyldes det slitasje under pandemien, og generelt er nok misnøyen med ansettelsesvilkår også en faktor.

– IT-sektoren trenger alt mulig, fra systemarkitekter til folk med høy brukerkompetanse, fortsetter Aksdal. – Alt som handler om IT er i kraftig vekst, og vi ser en tendens til at arbeid som før var satt bort til utlandet nå blir hentet hjem igjen.

– Dessuten har mange ansatte i det vi kaller for HORECA-segmentet, altså hotell, restaurant og kantine, forlatt bransjen. sier han. – Det er ikke enkelt å få disse til å vende tilbake med det første. I tillegg er det en viss engstelse for midlertidig stenging i deler av landet som får nye smittehopp.

Frafall og flytting av arbeidskraft
Mange arbeidstakere fra utlandet dro hjem da nedstengingen var et faktum, påpeker regionsjefen. – Av ulike grunner vender de ikke tilbake. Noen har kanskje skaffet seg arbeid i hjemlandet, dels vil restriksjonene på innreise fra en del land forbli strenge. På sikt tror jeg Norge trenger en kontrollert og jevn tilførsel av  arbeidsinnvandrere fra andre kanter av verden, slik tilfellet var for noen år siden.

Tiden med permittering og mye bruk av hjemmekontor har nok også fått enkelte til å vurdere jobbskifte, mener Aksdal. – Vi registrerer at en del også har funnet andre bransjer å jobbe i. Enkelte har sågar startet virksomhet for seg selv, eller de omskolerer seg.

Aksdal er opptatt av å trekke lærdom fra de siste par årene. – I mange virksomheter har hel eller delvis innføring av hjemmekontor ikke bare fungert, men vært ganske effektivt. Samtidig har bruken av digitale kommunikasjon som Zoom og Teams skutt fart. Det er likevel viktig å ta innover seg at nyanser i en samtale, spontanitet og kreativitet vinner på at folk befinner seg i samme fysiske rom. For ikke å snakke om trivselen som følger med å være sammen med kolleger.

Aksdal peker på behovet for enda mer sofistikerte tilnærminger til rekruttering og bemanning. – Personalhuset jobber kontinuerlig for å forbedre metodikken. Vi ser også at rådgiverrollen blir stadig viktigere. Vi må våge å utfordre oppdragsgiverne, og sammen med dem tilby kandidatene arbeidsforhold de kjenner seg komfortable med. Kontakt Personalhuset Stavanger 

10. november 2021