Vår bærekraftsrapport

- Å bidra med et positivt håndavtrykk for kommende generasjoner samt minimere vårt negative fotavtrykk, er en selvfølge for oss i Personalhuset og en forutsetning for å lykkes med våre overordnede mål, sier daglig leder i Personalhuset Christel Langebrekke.   

  

Vår bærekraftstransformasjon

I 2019 lanserte Personalhuset sin ambisjon om å være bransjens mest bærekraftige selskap. 2020 var et annerledes år for oss alle, men hindret oss ikke i å styrke vårt fokus på alle tre aspekter i FNs bærekraftdefinisjon; miljø, økonomiske og sosiale forhold. Derfor gjennomførte vi en interessent- og vesentlighetsanalyse blant våre viktigste interessenter høsten 2020, som er starten på vår bærekrafttransformasjon, forteller Christel.


- Vi ønsker å gjøre en positiv forskjell på omverdenen og gjennom vårt arbeid og bransjen vi opererer i, vil det sosiale aspektet spille en viktig rolle. Vi skal være ledende i bransjen på mangfold, likestilling og fordomsfri rekruttering. Vi bistår mennesker i å få ut sitt potensiale gjennom å være en inngangsport til arbeidslivet, verdsette uutnyttede ressurser og koble disse sammen. 

- Ved å finne og utvikle morgendagens arbeidskraft skal vi stimulere til fortsatt vekst og velstand, både i bedriftene vi er engasjerte i og i samfunnet.  Våre verdier «vi bryr oss, vi inspirerer og vi utfordrer» er viktige ledestjerner i vårt bidrag til et dynamisk arbeidsliv.


 

Les Personalhusets bærekraftsrapport

 

04. november 2021