Stor subsea-suksess for Personalhuset HRC Offshore

← Read in english

Satsingen på rekruttering i subsea-segmentet har vært en stor suksess for Personalhuset HRC Offshore. – Nå ser vi fram til ytterlige vekst og til å ønske flere nye kollegaer velkommen i 2022, sier Senior Advisor/Offshore Manager Geir Olav Hauge.    


 

Tok sats på subsea med to nyansettelser

Personalhuset HRC Offshore startet opp sin subsea-satsning i starten av året. For å lykkes innen segmentet styrket selskapet sin kompetanse med to ressurser med lang erfaring innen subsea: Frank Juven Widme og Geir Olav Hauge. Ansettelsene ga raskt resultater. Allerede i mars ble den første kandidaten levert til kunde, forteller Geir Olav.

- Siden da har vi fått på plass rammeavtaler med en rekke aktører i bransjen. Vi har levert alt fra riggere og dekksformenn til ROV piloter og offshore Managere. Spesielt givende har det vært å se hvor mange av våre vikarer som har fått fast jobb hos oss. Etterspørselen etter gode kandidater er et bevis på det store potensialet som eksisterer i Subsea-segmentet.


God kvalitet skaper gode kunderelasjoner
Geir Olav kan fortelle at etterspørselen hittil i år har vært massiv.

- Etterspørselen etter tjenestene vi tilbyr har overgått alle forventninger, og vi ser allerede behov for å utvide teamet.

Mest gledelig er derimot måten HRC har lykkes i å skape gode relasjoner til kunder på, sier han.

- Tilbakemeldingene fra kundene våre viser at de er svært fornøyde med kvaliteten på kandidatene vi leverer. Ofte ønsker de å få tilbake de kandidatene som de brukte ved sist rotasjon. God kvalitet er alfa og omega i alle våre prosesser, sier han. Enten så leverer vi gode, kvalifiserte kandidater, eller så leverer vi ikke i det hele tatt.

(Geir Olav Hauge - Senior Advisor/Offshore Manager i Personalhuset HRC Offshore)

  

Dette kvalitetsfokuset får HRC Offshore igjen for nå, fortsetter Geir Olav.

- Ved å lykkes med kandidatprosessene vi har levert sier mange av våre kunder at de ser på oss som en verdsatt leverandør. Slike tillitserklæringer er det kanskje det som betyr mest for oss fordi det viser at vi leverer godt samtidig som vi evner å utvikle oss i riktig retning.  

    
Forventer et enda større volum i 2022
Avdelingen er nå i planleggingsfasen for 2022. Senior Advisor Frank Juven Widme kan fortelle at selskapet er i dialog med kunder om faste rotasjoner og reservert personell for prosjekter i det kommende året. Mange av kundene har allerede uttrykt et ønske om å reservere personell, sier han.

       

- Vi ønsker å fortsette og levere gode kandidater og nå ut til enda flere kunder. Med stadig flere oppdrag er det en økende etterspørsel for offshorepersonell. Et naturlig mål for 2022 er dermed å videreutvikle både nye og eksisterende kunderelasjoner og doble antall kollegaer i subsea-stillinger.   Frank Juven Widme

(Frank Juven Widme - Senior Advisor i Personalhuset HRC Offshore)    Har mål om å kunne levere alt av offshore-personell
Planen for Personalhuset HRC Offshore er å fortsette satsningen innen subsea-segmentet. Frank kan fortelle at selskapet allerede opplever at kunder trenger kandidater innen enda flere stillinger. Spesielt er det et stort behov for dekkspersonell og innen ROV og survey.  - Vi ser også på behov hos kunder for prosjektingeniører og jobber for også å ha dette i sortimentet. For å møte kundenes krav ser vi for seg å bli en «One-stop shop» som kan levere hele spekteret av subsea-stillinger, sier han.
  

Fremtidsmålet er å kunne levere alt av subsea-personell som kunden trenger for å gjennomføre ethvert prosjekt, uten å være avhengig av egne ressurser, fortsetter Frank.

- Ved å kun ha én leverandør å forholde seg til gjør vi arbeidshverdagens deres mye lettere. Når dette er på plass, vil det føre til enda flere fornøyde kunder og faste ansettelser. En viktig prioritering i planleggingen for 2022 er å knytte til oss flere nye kollegaer. Med et bredt kundegrunnlag vil vi kunne tilby faste stillinger til spennende oppdrag både nasjonalt  og internasjonalt, avslutter han.
01. november 2021