Personalhuset HRC med et dypdykk i SUBSEA-segmentet

Etter flere år med sterk vekst utvider nå Personalhuset HRC sine tjenesteområder med subsea-segmentet. Et naturlig neste steg for selskapet, mener lederen av HRC Offshore, Sondre Sande

 
Satsing på subsea

Siden 2002 har Personalhuset HRC vært en ledende leverandør av personell til maritim- og offshorebransjen. Med subsea-utvidelsen dykker selskapet dypere ned i offshore-segmentet. For Sondre er satsingen et viktig skritt for å ytterligere styrke HRCs vekst:

- Med denne utvidelsen går HRC inn i et marked vi kjenner godt til fra før. Vi kan nå levere et stort spenn av personell innenfor hele subsea-segmentet, helt fra pilotene som opererer ROV-er på havbunnen til offshore-managere som har det daglige ansvaret for prosjekter. Nå gleder vi oss til å videreutvikle HRC innenfor et segment med et utrolig stort potensial.


Styrker laget med to nyansettelser
For å lykkes med satsingen har HRC hentet inn to ressurser med lang bransjeerfaring innenfor subsea-segmentet: Frank Juven Widme og Geir Olav Hauge. Førstnevnte har tillegg til sitt fagbrev som ROV-operatør nærmere 20 års erfaring fra ROV-operasjoner, hvorav de siste 12 årene som ROV supervisor i henholdsvis Argus Remote Asystems AS og Swire Seabed.

Geir Olav har 15 års fartstid i bransjen, deriblant som ROV supervisor og offshore-manager. For han var det HRCs solide struktur og vekst som tiltrakk ham til selskapet: 

- Jeg kjente til HRC fra før av og vet godt at de leverer høy kvalitet til sine kunder. Det er derfor svært spennende å få muligheten til å bli med på HRCs reise og utvikle selskapet videre innenfor et segment jeg har lang erfaring med. 


Også Frank trekker fram selskapets solide bransjeerfaring og dyktige kollegaer når han forklarer hvorfor han valgte å bli en del av HRC:

- Jeg ønsker å bidra med min kompetanse og nettverk fra min tid i offshore og subsea. Spesielt ser jeg frem til å jobbe i felten og komme tett på både personell og kunder. Mange av mine nye kollegaer kjenner jeg godt fra tiden i Swire. Sammen er jeg sikker på at vi kan løfte HRC Offshore til nye høyder!(Geir Olav Hauge)

Tilegner seg en unik spisskompetanse

For HRC har det vært et ønske i flere år å ekspandere innen subsea-segmentet, men grunnet sterk vekst i andre markeder har selskapet avventet. Når derimot dyktige kandidater som Frank og Geir Olav viste sin interesse var det et naturlig steg, forteller Sondre. Han mener det er spesielt de utfyllende bakgrunnene til nyansettelsene som styrker HRCs kompetanse og muliggjør en satsing:

- Geir Olav kommer fra kundesiden til HRC og kjenner derfor godt til våre ansatte og måten vi arbeider på. Både han og Frank har sittet i tyngre stillinger både onshore og offshore internasjonalt. Med denne kombinasjonen tilegner HRC seg en unik spisskompetanse innen både det kommersielle aspektet fra onshore og innen prosjektutførelse fra offshore.
(Frank Juven Widme)


Kan nå tilby hele spekteret

Med tilegnelsen av subsea-segmentet kan HRC nå tilby sine kunder hele spekteret av tjenester, både på det maritime og innen on-og offshore-segmentet. Ifølge HRC-lederen er dette noe mange kunder har etterspurt:

- Vi ser stadig at flere av våre kunder har behov for subsea-personell. Denne utvidelsen er således et godt supplement til våre tjenester. Nå blir det lettere for kundene å kun ha én leverandør å forholde seg til. Med denne satsingen er HRC der kunden er, og i en posisjon der vi kan innfri deres behov umiddelbart.


HRCs Subsea-avdeling vil etterhvert kunne levere personell til hele prosjektet offshore: ROV, survey, inspeksjon, shift supervisor, offshore manager, party chief, prosjekt ingeniører, client representative og mye mer.

  

OUR CERTIFICATIONS

16. september 2021