Røde Kors i Norge velger Personalhuset som samarbeidspartner på bemanning


- Vi er svært beæret av å bli valgt til dette viktige oppdraget, sier adm.dir i Personalhuset, Christel Langebrekke.  

  

Nasjonal bemanningsavtale
Personalhuset har inngått en bemanningsavtale med Røde Kors i Norge, den norske delen av verdens største humanitære bevegelse. Avtalen gjelder hele Norge og vil tre i kraft fra 1. september. Frivillighetsorganisasjonen er spesielt kjent for sitt arbeid med barn og voksne mennesker i sårbare situasjoner, både utenlands og i Norge. Røde Kors i Norge har et omfattende arbeid i Norge med 42000 frivillige som bidrar over hele landet med å redde liv, skape en trygg oppvekst eller bidra til gode fellesskap for ensomme eldre, migranter eller andre grupper med humanitære behov.

- Stolte av å bidra
Det er spesielt organisasjonens arbeid med å bekjempe fattigdom som Christel trekker fram som betydningsfull.

- Dette arbeidet speiler våre egne bærekraftambisjoner. Vi har valgt å sette søkelys på fire av FNs bærekraftsmål, deriblant utryddelse av fattigdom. I Norge er deltakelse i arbeidslivet det viktigste virkemiddelet vi har for å bekjempe fattigdom. For mange mennesker er Personalhuset en inngangsbillett arbeidslivet. Å få muligheten til å bidra til at Røde kors i Norge får løst denne viktige samfunnsoppgave gjør oss derfor spesielt stolte.

Gleder seg til samarbeidet
Jan Olav Gjelten, enhetsleder HR i Røde Kors i Norge, sier at organisasjonen ser frem til samarbeidet med Personalhuset:
  
- Personalhuset fremsto svært positivt i anbudskonkurransen, og vi har tro på at de kan bistå oss vel på bemanningssiden.
  

  

31. august 2021