Bemanningsbransjen hjelper folk i jobb

← Tilbake

En ny rapport tydeliggjør den viktige rollen bemanningsbransjen spiller i norsk arbeidsliv. En innstramming eller forbud mot bransjen kan føre til færre faste ansettelser og høyere arbeidsledighet, advarer rapporten.

Tilgang til relevant kompetanse

Rapporten fra Menon Economics viser at bemanningsbransjen skaper viktig verdier for det det norske samfunnet, både innen norsk økonomi og arbeidsliv. Bransjen står bak omtrent 30 000 årsverk innenfor et stort spenn av fagområder i privat næringsliv og offentlig sektor. Det er spesielt tilgangen til relevant kompetanse som bemanningsbransjen forenkler og styrker. Rapportens funn viser at bransjen sikrer en bedre match mellom arbeidstakeres kompetanse og arbeidsgiverens behov. Dette er spesielt viktig i regioner hvor det er få jobbsøkere. Bemanningsforetak gjør tilgangen til spesialkompetanse lettere tilgjengelig over hele landet og bidrar således til å skape egnede arbeidsplasser for en stor mengde arbeidstakere, spesielt i distriktene. Næringer med store sesongvariasjoner som reiseliv og næringsmiddelindustrien finnes stort sett utenfor byene. Gjennom bruk av bemanningstjenester får bedriftene i disse næringene lettere tilgang til vikarer med spesialisert kompetanse, noe som fører til en økt sysselsetting for arbeidstakere i distriktene. 

Mindre ledighet og flere i fast jobb

Rapporten viser også at bemanningsbransjen, til tross for sitt rykte, bidrar til faste ansettelser. Med dagens ordning blir arbeidstakere fast ansatt i bemanningsforetak fremfor midlertidig ansettelser. Dersom muligheten for å benytte innleid personell innskrenkes, blir trolig flere arbeidstaker kun midlertidig ansatt hos den enkelte oppdragsgiver. Med en slik ordning vil rekrutteringskostnadene til kundene øke, samtidig som den positive effekten bransjen har på å redusere langtidsledighet forsvinner. Rapporten konkluderer dermed med at en innstramming eller forbud av bemanningsbransjen vil ramme de mange tusener av arbeidstakere som hvert år tilegner seg verdifull arbeidserfaring gjennom bemanningsbyråer og kan på sikt føre ha negativ effekt på sysselsetting i Norge.
Personalhuset – en inngangsport til arbeidslivet

Personalhuset er en stolt tilbyder av bemanningstjenester. En av våre viktigste samfunnsoppgaver er å bidra til et dynamisk arbeidsliv. Dette gjør vi ved å finne og utvikle morgendagens arbeidskraft, og ved å stimulere til vekst og velstand, både i bedriftene vi er engasjerte i og i samfunnet generelt.

Vi bistår de på utsiden av arbeidslivet inn i et aktivt yrkesliv og er en inngangsport til arbeidslivet for unge arbeidssøkere. Nettopp derfor er vi stolte av å være en del av bemanningsbransjen.

12. april 2021