← Tilbake

- Ved å stille oss bak innholdet i plakaten viser Personalhuset at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, sier daglig leder i Personalhuset, Christel Langebrekke


Vil forhindre grønnvasking
Med økende forventinger om å fremstå som bærekraftige og miljøbevisste, går stadige flere selskaper i «grønnvaskings-fella». Grønnvasking defineres som misledende markedsføring der en virksomhet eller produkt fremstilles som mer klimavennlig og bærekraftig enn den faktisk er.

Å ta de riktige valgene når det kommer til bærekraft er ofte lettere sagt enn gjort for selskaper i dag. Begreper som «grønn», «nullutslipp» og «klimanøytral» kastes så ofte rundt av bedrifter at de nærmest blir betydningsløse. For å hjelpe selskaper med å navigere seg gjennom bærekraftsjungelen, ble Grønnvaskingsplakaten skapt. Bak tiltaket står miljøorganisasjonene Skift, Framtiden i våre hender, WWF og Miljøstiftelsen Zero. Plakaten består av ti prinsipper og fungerer som en veileder for selskaper som ønsker å unngå grønnvasking og som vil bidra til at det grønne skiftet skjer raskere.

Mer enn bare miljø

Ifølge plakaten handler grønnvasking om mer enn kun miljø og klima. Plakaten favner alle FNs 17 bærekraftsmål. På denne måten utvides grønnvaskingsbegrepet til å inkludere om temaer som mangfold, innovasjon, likestilling og fattigdom. Vi i Personalhuset har også valgt å omfavne FNs definisjon av bærekraft: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. For Personalhuset handler det om å være bevisst på hvordan og hvilke deler av samfunnet vi påvirker innen miljømessige-, økonomiske- og sosiale aspekter. Ved å signere Grønnvaskingsplakaten forplikter vi oss til bærekraftsarbeid i form av konkrete handlinger, sier Christel.


 

- Jeg er stolt av at vi stiller oss bak prinsippene i Grønnvasskingsplakaten. Nå får Personalhuset en konkret rettesnor vi kan følge, noe som vil bidra til å skape en større etterrettelighet i vårt arbeid for å skape et mer positivt håndavtrykk på omverdenen. 
  
15. mars 2021