Personalhuset Haugesund - vekst og oppturer i usikkerhetens tid

← Tilbake

For Personalhuset Haugesund var 2020 et krevende år og annerledes år. Et år preget av usikkerhet og utfordringer, men også av oppturer og sterk vekst.

 

(Team Haugesund. Fra venstre: Tor Skjoldal, Brian Lie, Milly Kallevik, Tom Monclair Larsen og Alexander Eide)

Satte stadig nye rekorder

Da Norge stengte ned i mars fikk mange arbeidshverdagen snudd på hodet. For Personalhusets avdeling i Haugesund førte de strenge tiltakene med seg store omveltninger. Med bedrifter som hadde hjemmekontor, stengte kantiner, skoler, barnehager, hoteller og restauranter så lokalkontoret seg nødt til å permittere både kandidater og egne ansatte. Etter en dupp i mars og april, fikk derimot avdelingen raskt et oppsving gjennom våren og sommeren. Der noen bransjer var i fritt fall, var andre i sterk vekst. Økt netthandel førte med seg et stort behov for lager- og logistikkarbeidere. Det var behov for nyansettelser innen olje og gass, industri, økonomi og regnskap blant annet. Etter hvert som man fikk bedre kontroll over smittesituasjonen, kom også en gradvis gjenåpning. Med flere permitterte tilbake i jobb og et økt behov for kandidater, pekte pilene oppover for Personalhuset Haugesund. Fra mai og ut året slo avdelingen stadig sine egne nye rekorder.

Ny innsikt og erfaringer
Tiden med omveltninger og permitteringer har gitt selskapet ny innsikt og erfaringer, sier regionssjef Milly Kallevik:

- Vi har lært å ikke ta ting for gitt. Å ha en sikker en jobb med kollegaer man kan prate og le med er noe man savner veldig når det først er borte. Denne erfaringen har gjort oss mer robuste og dyktigere til å takle motgang. Nå gleder vi oss enda mer over godt teamarbeid, spennende prosjekter og trofaste kunder.

 

Milly Kallevik, regionsjef HaugesundFår folk i arbeid
Året som startet på verst mulig vis fikk en veldig god avslutning for Personalhuset Haugesund. Avdelingen endte opp med en vekst på hele 58% mot 2019. For Milly og teamet i Haugesund, viser denne fremgangen at de har bidratt til å skaffe arbeid til mange mennesker i en tøff tid:

 Vi er svært stolt av at vi har hjulpet mange av de som mistet jobben, som følge av koronatiltakene og nedstengningen tilbake i arbeid, sier medlemmene i teamet; Tom Monclair Larsen, Brian Lie, Tor Skjoldal og Alexander Eide. Å være en støttespiller for folk som stod i en svært vanskelig situasjon har vært det mest givende vi har opplevd i år.

Når ser Personalhuset Haugesund lyset i enden av tunnelen og gleder seg til å ta fatt på et nytt år sammen med kunder og kandidater.

- Vårt mål er å fortsette den gode veksten fra fjoråret og bidra til å få enda flere i arbeid i 2021!

24. februar 2021