Vi tar lederskap på bærekraft

← Tilbake

Satsing på bærekraft har gått fra være en ambisjon til å bli et krav for dagens bedrifter. For lederen i Personalhuset Norge, Christel Langebrekke, er selskapets bærekraftsarbeid mer enn en mulighet til å utgjøre en positiv forskjell. Det er også et middel til å utfordre det etablerte.

(Foto: Christel Langebrekke, daglig leder i Personalhuset og Hilde Lekven CEO i Otiga Group)  Høye bærekraftskrav

For Langebrekke er Personalhusets bærekraftsmål mer enn bare snakk. Bedriften har ambisjon om å bli det mest bærekraftige selskapet innen rekrutterings- og bemanningsbransjen. Satsingen har oppstått i takt med de økende forventingene fra kunder.

– De ønsker helst å samarbeide med bedrifter som har en bevisst bærekraftstrategi integrert i sin forretningsmodell.
 
Å møte disse kravene gir bedriften et konkurransefortrinn, mener hun.

– Satsingen gjør oss ikke bare mer attraktive for potensielle kunder, men vi tiltrekker oss også morgendagens talenter som ønsker å jobbe for et selskap som bidrar til å gjøre verden bedre.


Kunnskap og satsingsområder

For å utarbeide selskapets bærekraftstrategi var det viktig for lederen å kartlegge hvordan selskapet best kan utgjøre en positiv forskjell.

– Vi har tilegnet oss den nødvendige kunnskapen ved å gjennomføre en spørreundersøkelse blant våre viktigste interessenter. Sammen har vi definert temaene vi skal fokusere på.

Hun forteller også at Personalhusets moderselskap Otiga Group har inngått i et samarbeid med S-Hub – en organisasjon som hjelper selskaper med å navigere sin bærekraftstrategi. Innsatsen har allerede resultert i konkrete resultater, sier lederen.

– Siden vi startet arbeidet har Personalhuset blitt miljøsertifisert. I tillegg har vi valgt fire av FNs bærekraftsmål som våre viktigste satsingsområder.  


Vi utfordrer og bryr oss

For Langebrekke er det viktig å få fram at bærekraft ikke bare handler om miljø, men også om sosiale og økonomiske aspekter.

 – Det viktigste vi kan gjøre for å bidra til et positivt håndavtrykk i samfunnet er å få flest mulig i arbeid. Dette gjør vi ved å bli den ledende i bransjen på mangfold, likestilling og fordomsfri rekruttering.
 
Hun påpeker at dette målet står i tråd med Personalhusets kjerneverdier – Vi utfordrer og bryr oss.

 - Det er gjennom konkrete tiltak og hardt arbeid at vi skal ta lederskap på bærekraft og utfordre bransjen. Dette er en utfordring jeg gleder meg til å ta fatt på!26. januar 2021