Personalhuset "dobler på Agder"

← Tilbake

  

Første november ble en merkedag for Personalhuset Agder. Én avdeling ble nemlig til to denne dagen – et naturlig resultat av stor aktivitet, økende omsetning og svært gode resultater over flere år.

 


– Vi vil videre, sier en entusiastisk divisjonsdirektør Jan Pedersen. – Den positive utviklingen de siste årene gjorde det naturlig med et ambisiøst løft i Agder. To «nye» avdelinger med nye avdelingsledere er resultatet.

Pedersen, som nylig startet på jobben som divisjonsdirektør for region SørVest, har sett behovet for strukturendring og lederskifte komme uansett. – Markedet i Agder har samlet et stort potensial, men vi ser at øst og vest i Agder også er to litt ulike markeder, sier han. – Med to selvstendige avdelinger, preget av lokal ledelse og «eierskap», er vi overbevist om at vi vil få et enda skarpere lokalt fokus.

Ny avdelingsleder i Kristiansand fra 1. november er Anja Berglihn, som kom rett fra stilling som leder og partner i Qualified Professionals, en av Personalhusets lokale konkurrenter. Hun ble for øvrig behørig presentert forrige helg.

Knut Handeland er tilsatt som avdelingsleder i Arendal, hvor han har vært kontorleder de siste tolv årene. I en årrekke har Handeland gjort en utrolig god jobb for Personalhuset, og han har blitt et kjent og kjært ansikt for kunder og kandidater i regionen. 

– Knut er en klippe hos oss, understreker Pedersen. – Han er et naturlig valg til lederstillingen i Arendal. Allerede nå er han i gang med å søke etter ny medarbeider, som sammen med ham og Ida skal sikre en fortsatt positiv utvikling.

Jeg ser virkelig fram til fortsettelsen i Agder, sier Pedersen avslutningsvis.05. november 2020