Ny leder for Personalhuset Kristiansand

En stolt divisjonsdirektør Jan Pedersen kan fortelle at ny avdelingsleder for Personalhuset Kristiansand heter Anja Berglihn. Hun er på plass allerede mandag 2. november.


– Stillingen som avdelingsleder ble ledig da jeg overtok som divisjonsdirektør for region Sør-Vest, sier Pedersen. – Hun var mitt førstevalg, så det er klart jeg er fornøyd. Vi har bak oss en god rekrutteringsprosess med mange dyktige kandidater, men valget ble likevel enkelt til slutt. Hun var den beste kandidaten, og i tillegg var hun kvinne. 

– Husk på at vi i Personalhuset hele tiden jobber mot en målsetting om å ansette 50 prosent kvinner i lederstillingene vi rekrutterer til, sier divisjonsdirektøren. – For inneværende år, etter tredje kvartal, ligger vi i Agder langt over målsettingen med våre 84 prosent. Så er det veldig viktig å understreke at vi alltid leter etter den beste kandidaten, det være seg mann eller kvinne.

(Jan Pedersen, regionsjef Agder)


Hva var så grunnen til at Anja var den ideelle kandidaten? En ivrig Pedersen påpeker at Anja kan bransjen med sin lange erfaring fra rekruttering og bemanning, hun kjenner regionen og har et solid nettverk her. – Hun har dessuten ledererfaring, og sist, men ikke minst, har hun salgs- og markedserfaring fra flere bransjer og elsker salgs- og kundearbeid. Er det noe rart at jeg er så fornøyd? sier han.

Ifølge Pedersen ble ansettelsen av Anja tatt meget godt imot av medarbeiderne i regionen. – Hun får ansvaret for en gjeng med meget dyktige rådgivere, sier han og føyer til: – De har velkomstkaken klar til mandag!


30. oktober 2020