Mentor for Nord-Norges største ledertalenter

For tredje gang har jeg takket ja til å være mentor i RYLA - Rotarys lederutviklingsprogram for unge ledere. Jeg gleder med til å bli kjent med deltakerne og til å dele min ledererfaring med morgendagens nordnorske ledere

                                                                     (Christine Bøckmann-Wilson og Karoline Tømmerbakk)

Hva er RYLA?

RYLA (Rotary leadership awards) er et lederprogram for unge talenter mellom 18 og 35 år. Deltakerne er enten nåværende ledere eller personer som bærer på en drøm om å bli leder i fremtiden. Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og idéer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Seminaret gjennomføres over flere samlinger hvor deltakerne får anledning til å utfordre seg selv og til å bli kjent med andre lokale ledertalenter.

Helt siden 1971, da RYLA ble et offisielt Rotary-program, har Rotary jobbet aktivt ut mot barn og unge. Det populære programmet har blitt gjennomført to ganger tidligere i Bodø. I år har programmet også fått økonomisk støtte av lokale virksomheter som Sparebank 1 Nord-Norge, Nordnorsk Lederutvikling (NNL) og BDO.

Hvorfor RYLA-programmet?

Et av hovedformålene med programmet er å hjelpe lokalsamfunnet med å dyrke og beholde arbeidskraften i Nord. Fokuset for programmet er også å bidra til en større bolyst lokalt, slik at både omdømmet og rekrutteringen styrkes og flere ledertalenter får lyst til å bli boende i Bodø.

Når programmet er gjennomført vil hver enkelt deltaker sitte igjen med en egen utviklingsplan. Deltakeren vil også få tildelt en egen mentor fra næringslivet som følger vedkommende gjennom programmet. På denne måten får også etablerte ledere mulighet til utvikle seg gjennom mentorrollen og få innsikt i ulike læringsmetoder i et etablert læringsfellesskap.

 

(Deltakerne og mentorene i samlet tropp) 


Personalhuset + RYLA

I årets utgave av programmet er det to personer som representerer Personalhusets kontor i Bodø. Karoline Tømmerbakk, avdelingsleder i Personalhuset Nord-Norge, er med som deltaker og jeg er med som mentor for en gruppe på fire deltakere.

Temaet for den første delen av programmet er «meg selv», og setter fokus på deltakernes potensial og personlige utvikling. Formålet med denne delen er å øke deltakerne bevissthet rundt egen læring og utvikling. På denne måten kan de få en bedre forståelse av hvordan de kan fylle rollen de har i dag samt få innsikt i hvilke muligheter og utviklingspotensial de har.

Til sammen er vi åtte mentorer som deltar i programmet fra Bodø Sentrum Rotary. Samtlige jobber i næringslivet i Bodø. Alle setter av tid for å bidra til den enkelte deltakers personlige utvikling, bevisstgjøring av lokale karrieremuligheter samt styrking av personlige nettverk.

Vi har allerede gjennomført den første samlingen, og jeg sitter igjen med en svært god følelse. Det er en følelse av å bidra og av å bry seg, noe som passer godt med både Personalhusets og mine personlige verdier.

Nå gleder jeg meg til fortsettelsen!

- Christine Bøckmann-Wilson, regiondirektør MidtNord

07. oktober 2020