Det viktige styrearbeidet

Det viktige styrearbeidet

Personalhuset Search & Selection Agder er godt i gang med styrerekruttering, under kyndig ledelse av hodejeger Bjørn Åstveit. Målet er å gjøre styret ditt mest mulig effektivt.

– Jeg har rekruttert styreledere og styremedlemmer i en årrekke, og ser behovet der ute, sier Åstveit og hopper rett inn i en kjent problemstilling: – Ikke et vondt ord om venner og familie som styremedlemmer. I noen tilfeller har de akkurat den typen innsikt som skal til. Men for virksomheter flest vil jeg likevel anbefale å få inn ekstern kompetanse.

Styremøte


Åstveit peker på flere faktorer som gjør det aktuelt å vurdere påfyll i styret: – For å si det som det er, kan et styre bli litt for nærsynt, det samme gjelder bedriftsledelsen. Å betrakte virksomheten i en større kontekst, på fornuftig avstand, har svært mye for seg. Markedet og konkurransen er krevende i de aller fleste næringer. Et friskt blikk kombinert med relevant kunnskap kan gjøre underverker.

Overblikk og strategi
Kunnskapen Åstveit tenker på, kan være så ymse. Innsikt i hva bedriften driver med har selvfølgelig avgjørende betydning i mange tilfeller, men ikke alltid. – Noen ganger er det heller overblikket og evne til strategisk tenking som skal til. Gjerne erfaring fra andre virksomheter, eller spesiell innsikt i teknologi, jus, kommunikasjon, organisasjon e.l. Og god økonomiforståelse, det er gull verdt i alle styrer, sier han. Noen  ganger er det helt konkret fagkunnskap som mangler i styret og som er avgjørende for det endelige valget.

Den erfarne hodejegeren trekker også frem styrelederens rolle som innsiktsfull og tydelig rådgiver: – En styreleder, ja, for så vidt ethvert styremedlem, må våge å stå for synspunktene sine. Også bedriftseiere og ledere kan henge fast i gamle spor, i gamle måter å tenke på og gjøre ting på. Da er det sunt å bli utfordret på egne betraktninger og antakelser.

Dermed er det ikke sagt at det bare gjelder å befolke styret med kloke og handlingskraftige medlemmer. Du må selv åpne deg for nye og kanskje uvante synspunkter og innspill. I følge Åstveit handler det om å stille med en god dose endringsvilje og åpent sinn på begge sider av bordet.
 
Tillit og dialog
– En god styreleder er gjerne også en god coach og samtalepartner, påpeker han. – Full tillit mellom ledelse og styre må selvfølgelig være på plass. Det er slike sider av styrefunksjonen vi i Personalhuset drøfter med oppdragsgiverne våre. I tillegg til at vi setter oss grundig inn i bedriftens egenart og behov.

Personalhuset Search & Selection i Agder har en egen Styrestall med dyktige og kvalifiserte kandidater klare for nye styreoppdrag. Den er først og fremst innrettet for regionen, men henter interessante navn også på nasjonalt nivå. Åstveit ser denne basen som uunnværlig for arbeidet med å finne ideelle kandidater.

Åstveit synes det er svært viktig å presisere at Personalhuset har mange dyktige kvinnelige kandidater klare for nye styreposisjoner.

– Både kandidater i Styrestallen og styrekandidater fra andre kandidatbaser og nettverk blir gjenstand for grundig sjekk, kartlegging og intervjuer. Langt på vei samme kvalitetssjekk som ledere og spesialister må gjennom, sier Åstveit. – Forskjellen ligger i omfanget, men hensikten er alltid å få riktig kvinne eller mann på plass. Det har vi fått bekreftet fra mange hold at vi er flinke til!

  

  

04. september 2020