Med søkerlyset på Nord-Norge

Personalhuset Nord-Norge har siden oppstarten i 2008 jobbet for å være en totalleverandør av tjenester innen rekruttering, bemanning og omstilling.

Vi har siden starten vært en viktig samarbeidspartner for kandidater og kunder i vår region. Etter hvert som vi har vokst i både kompetanse og størrelse, har vi kunnet jobbe mer spesialisert og segmentert. Dette innebærer at vi i dag har tre seniorrådgivere på tjenesten rekruttering. Rekruttering omfatter hele prosessen fra behovet om en ny medarbeider oppstår til en ny medarbeider er på plass i bedriften. Våre rekrutteringsrådgivere tilbyr tjenester innen rekruttering og utvelgelse av ledere, spesialister og medarbeidere til faste stillinger i Nord-Norge.

Rekruttering Bodø

(foto: Karoline Rosøy Tømmerbakk, Kjersti Djupvik, Christine B Wilson Personalhuset Nord-Norge)

Avdelingen vår i Nord-Norge er lokalisert i Bodø, og vi har opplevd en veldig god vekst de siste årene. Vi tror at en av grunnene til vår gode vekst er at vi har hatt fokus på kandidatopplevelsen. En negativ kandidatopplevelse kan føre til dårlig rykte og færre nye rekrutteringsoppdrag i fremtiden. Mens en positiv kandidatopplevelse kan skape ambassadører til tross for at man ikke fikk jobben. Et av Personalhusets verdier er at vi bryr oss. Dette viser vi blant annet gjennom god kommunikasjon til kandidatene igjennom hele prosessen. Tilbakemeldingene vi har fått fra kandidater som har vært i prosesser med oss har vært veldig gode. Det er vi veldig stolte av!

Kjersti DjupvikKjersti Djupvik er seniorrådgiver på rekruttering og omstilling og har jobbet i Personalhuset i over 9 år. Hun har mye erfaring på lederrekruttering, rekruttering til stillinger innen offentlig forvaltning og på fagspesialistnivå. Her finner man alt fra en salgsansvarlig i industrien til en regnskapsmedarbeider.  

Karoline Rosøy TømmerbakkKaroline Tømmerbakk er avdelingsleder ved avdelingen vår, og jobber med tjenesteområdene rekruttering og omstilling. Hun har jobbet i Personalhuset i litt over 6 år og har erfaring fra lederrekrutteringer, fagspesialiststillinger og tekniske stilinger. 

Christine Bøckmann WilsonChristine Bøckmann-Wilson er vår regionsdirektør og har jobbet i Personalhuset siden 2013 og jobber i dag i hele region Midt-Nord og leverer på tjenestene rekruttering og omstilling. Hun har mye erfaring fra lederrekrutteringer og jobber med omstillingsprosesser for kunder i hele Nord-Norge.  

Treffe rett kandidat

Vår ambisjon er å bli kjent med kundens behov, og vi jobber iherdig for å løse dette. Vi står på og bruker vårt nettverk og vår kompetanse for å finne rett person på rett plass. Konseptene våre på fagområdet rekruttering er godt innarbeidet blant våre rådgivere, og vi deler gjerne vår kompetanse med våre kunder. Å være en god støttespiller for kundene våre samt tilby objektivitet i prosessen anses som veldig viktig for å treffe rett kandidat. Vi har bygd opp en lang og god liste med referanser fra våre rekrutteringskunder, som vi gjerne deler med deg dersom du ønsker det.

Markedsføring og employer branding

Fokuset vi har hatt på markedsføring i sosiale medier har vi virkelig fått høste fruktene av de siste årene. Vi er aktiv og engasjerende, og har en god strategi for hvordan treffe våre målgrupper. Vi får ukentlig gode tilbakemeldinger på den jobben vi gjør for å markedsføre oss og våre kunder i sosiale medier, og vi tror også at det er en av grunnene til vår gode vekst. Vi har en god markedsavdeling som produserer annonseringsmateriell, filmer og kampanjer på sosiale medier for oss, og for våre kunder. Ved å besøke våre kontoer på facebook og instagram vil dere se gode eksempler.

Testverktøy

Alle våre rekrutteringsrådgivere er sertifiserte brukere av Cut-e, vårt foretrukne testverktøy i rekrutteringsprosessen.  Vi opplever voksende interesse for våre personlighets- og evnetester, og kandidater og kunder gir tilbakemelding om at testene er relevante. Kandidater synes det er betryggende at deres fremtidige arbeidsgiver er opptatt av kvalitet, og at de investerer i en objektiv  vurdering.

Faglig påfyll

Personalhuset med samarbeidspartnere arrangerte Rekrutteringskonferansen 27. februar i Bodø, med søkelyset rettet mot Nord-Norge. Tematikken på konferansen dreide seg om hvordan skal man tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde riktig og viktig arbeidskraft i Nord-Norge. Konferansen var tenkt for alle som hadde interesse for rekruttering, HR eller ledelse og egentlig for alle som jobber med mennesker.  Vi hadde et meget spennende program med foredragsholdere som var kåret til årets foredragsholder i både 2017 og 2019.  På kvelden delte vi ut priser i kategoriene, årets stillingskampanje, årets leder og årets arbeidsmiljø. Planlegging og gjennomføringen av en så stor konferanse i Bodø har vært både gøy og utfordrende og ikke minst veldig lærerikt. Vi ønsket å tilby noe nytt til byen vår, en konferanse der man satt igjen med påfyll av kompetanse og nettverk. Vi er kjempe stolte av at vi fikk skapt denne konferansen og vi gleder oss til å kunne gjøre alt på nytt igjen i 2021. Datoen er ikke satt enda, da denne annerledes tiden gjør oss litt avventende, men gjør også at vi gleder oss enda mer til vi kan komme med en endelig dato for Rekrutteringskonferansen 2021.

23. juni 2020