- I disse tider ser kanskje enda flere det vi i Personalhuset har visst hele tiden: akkurat hvor avgjørende renholdere er for å holde samfunnet vårt i gang

Lene Bunes, avdelingsleder facility, logistikk og pedagogisk hos Personalhuset.


På frontlinjen mot bakteriene

- I disse tider ser kanskje enda flere det vi i Personalhuset har visst hele tiden: akkurat hvor avgjørende renholdere er for å holde samfunnet vårt i gang, sier Lene Bunes, avdelingsleder for facility, logistikk og pedagogisk hos Personalhuset.

Hun forteller at i tillegg til den grunnleggende kompetansen og kunnskapen om selve renholdet, stilles det også høye krav til renholdernes personlige egenskaper. 

- Det er en forventning om at renholdsjobben skal utføres litt usynlig. Her snakker vi om arbeid som i aller høyeste grad er fysisk krevende; det er tungt og krever strenge rutiner og god kunnskap om riktig renhold. I tillegg forventes renholderne å være både smilende og imøtekommende, men også diskré og effektive, utdyper Lene.

Nå håper hun at flere i kjølvannet av Korona-nedstengingen, og i gjenåpningen av flere kontorer, skoler og barnehager, løfter blikket og ser viktigheten av jobben renholderne våre gjør.

- Jeg håper flere vil si hei når de møter renholderne sine i gangen og tenker at fy søren for en viktig jobb du gjør. For hvis ikke du hadde gjort din jobb nå; stått i fronten mot bakterier og smittefare med de nødvendige verktøyene, kunnskapen og forhåndsreglene det innebærer, så hadde ikke jeg kunnet komme tilbake på kontoret nå, sier Lene.


Tettere bånd

Til tross for mange permitteringer og hjemmekontor melder Lene om at kommunikasjonen, og de personlige forholdene mellom Personalhuset og de ansatte, er blitt enda tettere som følge av nedstengingsperioden.

- Når vi møter hverandre "hjemme i vår egen stue" er det nok litt lettere for folk å gi et dypere innblikk i det personlige livet sitt. Vi har brukt mye tid på å snakke med folka våre, og stille flere spørsmål om helsetilstand og livssituasjon, sier Lene og legger til:

- Vi tar nok enda flere hensyn nå, og gjør kontinuerlig vurderinger om hvorvidt folk skal ut i jobb eller ikke. Dette er helt avgjørende for å ivareta og trygge våre ansatte – og i forlengelse også kundene våre.

Dette betyr slett ikke at det er manko på folk, snarere tvert imot betyr det at Lene må ha desto flere beredte medarbeidere i basen. - Nå har vi enda flere stillingsannonser ute enn vi pleier, og vi jobber aktivt hele tiden for å ha mange folk å spille på. Dette er viktig fordi vi vet at både nå, og i tiden som kommer, vil vi måtte ta flere slike hensyn samtidig som at behovene for folk i arbeid vil øke.


Kompetanseheving for en ny arbeidshverdag

I tillegg til å drive aktiv rekruttering har Lene holdt tydelig fokus på kompetanseheving i nedstengningsperioden. Fordi det nå har dukket opp ekstra krav til rutiner og praksiser knyttet til smittevern, har derfor alle ansatte mottatt nettbaserte aktiviteter å bryne seg på.

- Vi stiller alltid høye krav til renholderne våre, og nå kreves enda noe ekstra av de som er ute og jobber. Denne kompetansehevingen er ikke bare for å sikre at kundene får kompetente renholdere, men også for å trygge våre medarbeidere i møtet med en litt annerledes arbeidshverdag, sier Lene. 

 

Personalhuset står nå rustet som en stødig sparringspartner i møtet med gjenåpningen, både for medarbeidere og arbeidsgivere. Lene kan fortelle at tiden er blitt brukt effektiv med fokus på å heve blikket og se fremover; tenke nytt og fremtidsrettet.

- Det har vært helt vesentlig for oss å jobbe for at renholderne våre skal følge seg oppdatert, trygge og stolte i jobb hos oss i tiden som har gått, men i bunn og grunn er det business as usual hos oss, avslutter Lene.

  

  
02. juni 2020