- De beste vikarene får gjerne jobb tidlig, så hvis man henger bakpå og først begynner å ta inn i vikarer i slutten av juni, risikerer man å ikke få tak i folka man trenger.

Piotr, Salgssjef for lager & logistikk i Personalhuset


Proaktiv holdning

- Ingen vet riktig hva som skjer fremover, men det vil komme en kraftig oppgang hvor behovet for folk plutselig melder seg, og det vil skje snart.  

Derfor er det avgjørende for oss å holde en proaktiv holdning, slik at vi kommer oppgangen i forkjøpet og står klare med riktig bemanning til riktig tid, sier Piotr Kwiatkowski, salgssjef for lager og logistikk ved Personalhuset.

Han kan fortelle at forskjellige bedrifter innen logistikk, produksjon og anlegg ble ujevnt rammet av Korona-nedstengningen: Der noen så seg nødt å permittere alle ansatte som følge av full stans i ulike ledd, opplevde andre en stor oppsving. Dermed oppstår også forskjellige behov i møtet med gjenåpningen; behov som Personalhuset står klare for å møte.


Netthandel endrer bransjen

En spennende, men òg krevende utvikling Piotr har sett den siste tiden, er den raske økningen i netthandel som følge av at folk flest, men også fagfolk, bestiller varer og deler over nettet.

- Dette påvirker bransjen i stor grad. For eksempel er en normal forretningsmodell på et lager vanligvis rettet mot leveranse som ikke innebærer netthandel, dette er noe mange nå blir tvunget til å endre på, sier Piotr.

Korona-situasjonen tilførte et blikk på hvordan bransjen må bli bedre på netthandel, og at mange bedrifter kanskje ikke er forberedt på å gjøre de nødvendige endringene. En utfordring vil være å finne riktig, tilpasset kompetanse. 

- Og det er da vi kommer inn. Fordi netthandel er kampanjedrevet, og man ofte opplever intensive perioder, krever det at du har riktig folk på jobb fra dag én. Her kartlegger vi behovene og kvalitetssikrer personell til riktig kunde, sier Piotr.


Proaktiv nedgangstid

Mange har fått demonstrert tydeligere enn noen gang hvor raskt behovene kan endre seg. I den sammenheng vektlegger Piotr at en stor styrke ved Personalhuset er deres tette dialog med kundene sine; at de har en dyptgående kjennskap til kunden og deres drift, for slik å kunne tilpasse for deres særskilte behov.

- Vi er veldig ; fordi de har det hektisk klarer ikke kunden alltid selv å holde oss oppdatert, så vi følger med i timen for stadig å kjenne deres kravspesifikasjoner. For måten kunden beskriver sitt behov fra a til å på, er selve grunnlaget for at vi skal lykkes; for at vi gang på gang treffer innertier på stillingene, sier Piotr.

I møtet med endrende behov har det, i tillegg til å drive aktiv rekruttering av nye folk, også vært et viktig fokuspunkt for Personalhuset å satse på kompetanseheving hos sine ansatte. Derfor har alle vikarer fått nettbaserte kurs og tester som de har fått bryne seg på i stille tider.

- Vi ønsker alltid å utvikle våre ansatte, og disse kursene er noe vi jobber med hele tiden; det er levende kurs som vi stadig forbedrer, og tilpasser til hver enkelt kundes unike behov. Dette vil påvirke produktiviteten på arbeidsplassen, og er et avgjørende bidrag som til syvende og sist vil komme kunden til gode, sier Piotr.


Rustet for ketsjup-effekten

Nå avløses en saktegående periode av en ny oppstartsfase hvor marked og økonomi skal bygges opp igjen. Piotr spår at mange vil få det veldig travelt når koronatiltakene slipper opp ute i verden, og varer fra Asia og Europa plutselig begynne å strømme inn igjen.

- Hvis man da har permittert folk, eller nedbemannet, vil man fort oppleve en ketsjup-effekt når grensene åpner, og alle trenger folk . Da er bedriftene avhengig av å ha en proaktiv partner som kan sende inn effektive og kompetente vikarer på kort varsel.

Tiden for ferieavvikling er dessuten rett rundt hjørnet, og siden mange utenlandske arbeidere har reist ut av Norge, er det færre folk å velge i. Derfor er det viktigere enn noensinne å ha tidlig kontroll på sitt kommende bemanningsbehov.

- De beste vikarene får gjerne jobb tidlig, så hvis man henger bakpå og først begynner å ta inn i vikarer i slutten av juni, risikerer man å ikke få tak i folka man trenger, sier Piotr og avslutter:

- Vi vet at perioden fremover blir krevende, men vi er forberedt: Vi skal aldri si nei til en kunde som har behov for vår hjelp og kompetanse – krise eller ingen krise.

27. mai 2020