Holdt tempo oppe i nedgangstid

Camilla Five, Konseptansvarlig pedagogisk i Personalhuset

← Tilbake

Sammen for barna

Som mange andre fikk også Personalhuset en brå avslutning da myndighetene stengte skoler og barnehager, men Camilla kan melde om positive utfall som følge av gode rutiner, tett samarbeid og en gjennomgående evne til å tenke nytt og finne gode løsninger. 

- Det jeg vil si er den tydeligste endringen jeg har sett i denne perioden, er at vi har kommet enda nærmere medarbeiderne våre, og ikke minst alle barnehagene, sier Camilla.

Hun kan fortelle at det er blitt holdt tett dialog underveis for å dele tanker og bekymringer når ingen helt har visst hva som skjer videre. Dette har bidratt til å ruste Personalhuset og deres kunder for gjenåpningen som nå er i gang. 

- Vi har brukt denne tiden godt. Da barnehagene begynte å åpne igjen ringte vi rundt og fikk vite at mange følte seg utsatte og sårbare; det er bare ett host som skal til før folk må sendes hjem, og hva gjør vi da? Det har vi forberedt oss på, sier Camilla.

Ønsker seg kjente fjes

En gjenganger Camilla stadig møter på er ønsket, fra både barnehageansatte og foreldre, om at de samme vikarene som har vært i barnehagen tidligere skal komme tilbake, også nå. 

- Folk ønsker å verne enda mer om barnehagene sine nå, de er redde for smitte, og er derfor skeptiske til å ta inn nye vikarer. Mange er redde for ikke å ha kontroll på hvor vikaren har vært før, om de kan ha vært i en annen barnehage og blitt utsatt for smitte der, forteller Camilla.

Kunsten ble å balansere mellom å gi barnehagene sine faste, trygge fjes, men også ha stødige og kompetente kandidater klare så fort behovet skulle melde seg. Et nytt tiltak har vært å sette inn restriksjoner på hvor mange steder den enkelte vikar kan være, og mange "låses" til bestemte barnehager.    

- Vi har gjort det sånn at vi ikke lenger kan sende "Per" innom fem forskjellige barnehager på én uke. Nå går vi nærmere i dialog med barnehagene og sier at nå er "Per" deres. Selv om de kanskje bare trenger ham to dager i uka så sender vi ham ikke noen andre steder, forklarer Camilla, og legger til: - Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra barnehager som verdsetter disse rutinene, og fra medarbeidere som opplever at deres helse og sikkerhet blir ivaretatt ved at de ikke kastes mellom steder.

Holdt tempoet oppe i nedgangstid

For å forsikre seg om at de er rustet for et økende vikarbehov, har Personalhuset brukt nedgangsperioden til også å sikre seg en stor og pålitelig bank av stødige medarbeidere med ulik kompetanse. Camilla forteller at til tross for at fysiske møter ikke har vært mulig, har digitale møteplattformer gitt anledning til å holde høyt tempo med aktiv rekruttering

Gode, digitale løsninger har også gjort at heller ikke medarbeiderne har sittet på latsiden. Så fort barnehager og skoler stengte, var pedagogisk avdeling raskt ute med å lansere nye e-læringskurs i henholdsvis HMS, førstehjelp og smittevern, med oppfordring om å bruke stille tider til å oppdatere seg til gjenåpningen.

Camilla understreker også at det holdes strengt fokus på å følge de gjeldende retningslinjene fra folkehelseinstituttet, og at de holder tett dialog med medarbeiderne om dette. Med kontinuerlige oppdateringer på kartlegging av helsestatus og hvor de ansatte har vært, gjøres det stadig vurderinger og tilpasninger underveis. - Jeg opplever dette som en dugnad som går alle veier. Det viktigste for alle parter er at barna, til tross for at det er spesielle tider, skal ha det like fint i barnehagehverdagen sin som tidligere. Vår jobb med å skape stabilitet og trygghet får vi til gjennom nettopp den typen samarbeid som stadig utvises i disse dager.

14. mai 2020