Hvordan motivere og engasjere dine ansatte

Synes du det er vanskelig å beholde dine ansatte? Opplever du at de mangler motivasjon og søker nye utfordringer?

Som selskap er det viktig å tiltrekke seg spennende profiler og beholde talentfulle og dedikerte medarbeidere, ettersom de er en enorm ressurs for selskapet. Derfor må du som leder gi dine ansatte en grunn til å komme på jobb hver dag, foruten en økonomisk gulrot. De ansattes tilfredshet gjenspeiles ofte i effektiviteten i arbeidet.

Her er seks gode tips for å motivere, engasjere og beholde dine ansatte.

 

Sett et godt eksempel

Den gyldne regelen gjelder også i næringslivet. Det du krever av andre, må du også gjøre som leder selv. Du må bane vei og være et godt eksempel på den arbeidsmetoden og engasjementet du ønsker fra dine ansatte. For eksempel, hvis du vil at dine ansatte skal jobbe overtid, må du også gjøre det selv. Dette gjelder også stemningen på kontoret - hvis du er fornøyd, er det en mye større sjanse for at det smitter til de ansatte og skaper et positivt arbeidsmiljø.


Kommuniser!

Når du snakker med dine ansatte om hva som skjer i organisasjonen og involverer dem i ulike prosesser, danner dette et grunnlag for å få tillitsfulle og lojale medarbeidere. Det som også skjer er at de ansatte vil bli motivert til å "gå den ekstra milen" for selskapet. Det skaper også en følelse av sikkerhet hvis de ansatte føler at de kan komme til deg med sine problemer og bekymringer. Usikkerhet og begrenset kommunikasjon er veien til umotiverte ansatte. Kanskje kan det være en ide med morgenmøter, orienteringsmøter eller lignende. Dette kan også avtales over skype, zoom eller andre videomøteverktøy.


Gi dine ansatte ansvar - og stol på dem

En strategi for høyt motiverte ansatte er å gi de frihet under ansvar, som i utgangspunktet handler om å stole på dem til å løse de oppgavene de gjør best. I tillegg er det viktig å definere hvilken rolle en bestemt ansatt spiller i organisasjonen, slik at personen føler seg som en viktig brikke i det store bedriftspuslespillet. Hvis dine ansatte føler seg som en viktig del av teamet, vil de føle at arbeidet gir en mening, noe som kan føre til høyere effektivitet, engasjement og kreativitet. Slik empowerment basert ledelse kan være et nyttig verktøy dersom man er nødt til å ha hjemmekontor over lengre tid.


Vær fleksibel og forståelsesfull

Det er viktig å huske på at de ansatte har forskjellige forutsetninger som må respekteres. Dette betyr ikke at du ikke skal sette krav til dine ansatte, men at du bør lytte til hvordan du kan hjelpe de der det er mulig. Hvis personen har hjemmekontor kan du kanskje tilby å kjøre hjem en ekstra dataskjerm dersom det trengs. Slike små tiltak kan gjøre hverdagen lettere for dine ansatte. Hvilke tiltak hadde du satt pris på om noen gjorde for deg?


Sett langsiktige mål for deg og dine ansatte og gi kontinuerlig tilbakemelding

Det er viktig å sette klare mål for dine ansatte og tilpasse hvis det ønskes mer eller mindre ansvar. Mange trenger å vite hva som forventes av dem og i hvilken retning de beveger seg. Gjør det klart hvorfor den ansatte jobber mot noen spesifikke mål, slik at de hele tiden er involvert i sin egen utvikling og føler at deres innsats er viktig. Sørg også for å tilby karrieremuligheter. Lytt og gi tilbakemelding på de ansattes oppgaver og personlig utvikling. Dette vil gi dem et bilde av hva slags muligheter som finnes internt i bedriften, og kan gjøre at de ønsker å være ansatt i bedriften litt lenger.


Ros dine ansatte

Når de ansatte har gjort en god jobb, er det lurt å berømme og anerkjenne dem. Det er ikke bare oppmuntrende og motiverende for den ansatte, men indikerer også at du setter pris på på jobben som gjøres. Husk at både store og små seire må anerkjennes (og feires) slik at den ansatte føler seg verdsatt og som en del av teamet og selskapet. Dette kan gjøres ved å trekke de frem som eksempler på god prestasjon, slå på tråden og takke for god innsats, legge inn en post om det på LinkedIn/hjemmesiden, eller eventuelt sende en oppmerksomhet i posten hvis personen har hjemmekontor.Ring eller skriv til oss hvis du trenger hjelp med å tiltrekke deg de rette kandidatene til ditt selskap. Vi sørger for at det er en samsvar mellom det du kan tilby og det søkerne ønsker, slik at motivasjon og engasjement er høyt fra starten av. Kontakt oss her.

22. april 2020