- Mange leter etter mennesker som er like seg selv, i stedet for å se mulighetene med et mangfoldig arbeidsmiljø

Stine Hofstad, Personalhuset

  

Mangfold og inkludering er essensielt for et dynamisk og robust arbeidsmiljø. Vi har intervjuet vår rekrutteringsrådgiver Stine Hofstad om hennes strategier for å sikre en mangfoldig rekrutteringsprosess. Les videre for å lære hvordan hun jobber for å fremme disse verdiene i sine rekrutteringsprosesser.

  

Hvordan definerer du mangfold og inkludering i konteksten av rekruttering, og hvorfor er det viktig?

På en arbeidsplass er det viktig med ulike mennesker, både alder, bakgrunn og kulturell tilhørighet. At vi imøtekommer ulikheter, inviterer folk inn i varmen/miljøet, og gir dem rom. Det er godt for et arbeidsmiljø at ikke alle er like og tenker likt, men at de utfyller hverandre. Ulik kunnskap kan føre til gode diskusjoner, nye perspektiver på mange saker, og innovative ideer.

  

Stine Hofstad - rekruttering

Foto: Stine Hofstad, Personalhuset Bergen

  

  

Hvilke strategier og metoder bruker du for å sikre at våre rekrutteringsprosesser er inkluderende og tiltrekker et bredt spekter av kandidater?

Først og fremst begynner det med annonser som inviterer til mangfold i stedet for å begrense. I prosessene sorterer vi på hvem folk er og hva de kan levere, ikke på alder, kjønn, etnisitet, religion eller liknende. Min erfaring er at vi som rådgivere må utfordre kundene våre. Særlig når det gjelder mennesker med litt annen bakgrunn enn den kunden ser for seg.

Mange leter etter mennesker som er like seg selv, i stedet for å se mulighetene med et mangfoldig arbeidsmiljø.

Kjemi og personlige egenskaper er ofte avgjørende når alt kommer til alt.

  

Hva motiverer deg personlig til å arbeide for mangfold og inkludering i arbeidslivet?

Jeg tror mangfold gjør arbeidshverdagen bedre og rikere. Da har vi gode grunnlag for diskusjoner og ulike tilnærming til oppgaver. Gode samtaler fører til engasjement, latter og uenighet. Men med uenighet får man flere alternativer på bordet. Personlig synes jeg det er veldig spennende med mennesker. Det å bidra til at folk får nye muligheter, selge dem inn til kundene (noe mange ikke klarer selv), se at folk lykkes, og at de får tillit til å vise at de kan.

Dessuten er det jo veldig spennende med mennesker som kan noe jeg ikke kan, kommer fra kulturer jeg ikke kjenner og som hver dag vil kunne gi meg påfyll av kunnskap. Det er trist når noen bedriftsledere avviser søkere fordi de har en annen hudfarge, religion, utfordring o.l. Her utfordrer jeg gjerne kunden til å se forbi dette og se verdien av mennesket og hva de kan bidra med.

  

  

Relevante linker: 

Les om vårt samfunnsansvar

Last ned vår bærekraftsrapport

Våre rekrutteringstjenester

  

  

20. juni 2024