- Jeg tror på verdien av en mangfoldig arbeidsstyrke, hvor hver person bringer unike perspektiver og ideer

André Eriksen, Personalhuset


Mangfold og inkludering i rekruttering handler om å skape et arbeidsmiljø der ulike perspektiver verdsettes, og alle føler seg velkomne. Vi har snakket med vår rekrutteringsrådgiver André Eriksen for å få svar på hvordan han jobber for mangfold i sine rekrutteringsprosesser, og hva det betyr for arbeidslivet i sin helhet.
  

Hvordan definerer du mangfold og inkludering i konteksten av rekruttering, og hvorfor er det viktig?

Mangfold og inkludering i konteksten av rekruttering handler om å skape et arbeidsmiljø hvor ulike perspektiver og erfaringer blir verdsatt og hvor alle føler seg velkommen og støttet. Dette innebærer å rekruttere kandidater fra forskjellige bakgrunner, inkludert, men ikke begrenset til, kjønn, etnisitet, alder, religion, funksjonshemming, seksuell orientering og kulturell bakgrunn.

Andre Eriksen Personalhuset

(André Eriksen, Personalhuset)

  

På hvilke måter tror du mangfold påvirker arbeidsmiljø og kultur?

  • Økt kreativitet og innovasjon: Et mangfoldig team bringer ulike perspektiver og ideer, noe som kan føre til mer kreative og innovative løsninger.
  • Bedre beslutningstaking: Mangfoldige grupper har vist seg å ta bedre beslutninger fordi de vurderer flere alternativer og perspektiver.
  • Tiltrekke talenter: Organisasjoner som verdsetter mangfold og inkludering tiltrekker seg et bredere spekter av talenter.
  • Samsvar med samfunnsansvar: Mange bedrifter og organisasjoner ser på mangfold og inkludering som en del av deres samfunnsansvar, og det kan også påvirke omdømmet positivt. Ved å integrere mangfold og inkludering i rekrutteringsprosessen sørger jeg for at vi ikke bare tiltrekker, men også beholder de beste talentene, og skaper en arbeidsplass som er mer representativ for samfunnet bedriftene opererer i.

  

Hvilke strategier og metoder bruker du for å sikre at våre rekrutteringsprosesser er inkluderende og tiltrekker et bredt spekter av kandidater?

Jeg sørger for å lage en inkluderende annonse ved å bruke kjønnsnøytralt og inkluderende språk for å tiltrekke kandidater fra ulike bakgrunner. Dette sikrer at vi ikke går glipp av de beste kandidatene på grunn av utformingen av annonsen. Jeg unngår også unødvendig teknisk sjargong og spesifikke krav som kan ekskludere kvalifiserte kandidater. I tillegg utfordrer jeg kunden om det er noe de ønsker å inkludere som kan virke ekskluderende, samtidig som jeg gir opplæring om konsekvensene av en slik vinkling.

I vurderingsfasen har jeg stort fokus på jobbanalysen og lener meg på den gjennom hele prosessen. Dette sikrer at både jeg og kunden vurderer kandidater på likt grunnlag med jobbanalysen i bakhodet. Alle kandidater blir informert og behandlet på samme grunnlag.

Under intervjuene benytter jeg en strukturert intervjuform som sikrer at alle kandidater får de samme mulighetene til å bli vurdert likt, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, religion, funksjonshemming, seksuell orientering og kulturell bakgrunn.

  

Hva motiverer deg personlig til å arbeide for mangfold og inkludering i arbeidslivet?

Med bakgrunn innen HR og basert på forskning og personlig erfaring, er jeg opptatt av å sikre at alle får like muligheter til å vokse og trives i arbeidslivet. Jeg tror på verdien av en mangfoldig arbeidsstyrke, hvor hver person bringer unike perspektiver og ideer som løfter teamet og gir flere muligheter for suksess.

  

  

  
Relevante linker: 

Les om vårt samfunnsansvar

Last ned vår bærekraftsrapport

Våre rekrutteringstjenester

  

  

  

14. juni 2024