logo


Vi er stolt partner av One Ocean Havbyen Bergen: Et partnerskap bygget på felles verdierBergen har en lang historie knyttet til havet, og den sterke marine og maritime næringen næringer har skapt et pulserende miljø for ideer, innovasjon og handel. One Ocean Havbyen Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom sentrale nærings-, kunnskaps- og forvaltningsmiljøer knyttet til havnæringene, som i denne sammenheng omfavner marin, maritim, olje og gass, fornybar energi og reiseliv.


Når organisasjoner med felles verdier og visjoner slår seg sammen, kan de skape en synergi som fører til bærekraftig suksess. Med bakgrunn i dette har vi nå bestemt oss for å engasjere oss som aktive partnere. Vi er stolte av å være en del av denne spennende reisen.

  Prosjektansvarlig i Personalhuset Cecilie Wåge, og regionssjef i Personalhuset Steffen Aksdal


Personalhuset ble først kjent med prosjektet da Bergen kommune tok kontakt med oss for rekrutteringsbistand til Havbyen Bergen. Helt siden rekrutteringsprosessen har vi fulgt prosjektet, og vi er imponerte over fremdriften og utviklingen under ledelsen til prosjektleder Vidar Aarhus og kommunikasjonsansvarlig Helene Myking.

-Vi har en takknemelig jobb, sier Helene Myking, før hun fortsetter: -Vår misjon er å øke samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene, med Bergen som sentral drivkraft.

- Vi skal tilrettelegge for å fremme den kraften som allerede finnes, koble aktører sammen og utvikle nye og bærekraftige løsninger, samt å posisjonere oss for å sikre tilgang til studentene, arbeiderne, innovatørene, etableringene og investorene som vi trenger for å ytterligere øker våre forutsetninger for å nå vår visjon; Lede an for et bærekraftig hav.

 


Vi har så mye kompetanse og engasjement blant våre partnere, og vi opplever en enorm oppslutning. One Ocean Havbyen Bergen prioriteres og står høyt på agenda i de forskjellige virksomhetene, som alle ser verdien av å være en del av noe større.

One Ocean Week var et strålende eksempel på hva vi kan få til når vi går sammen. I april 2023 ble den første havuken arrangert, og markerte starten på det som vil være et årlig arrangement med debatter og arrangementer med fokus på et bærekraftig hav.


  Prosjektleder Vidar Aarhus og kommunikasjonsansvarlig Helene Myking hos One Ocean Havbyen Bergen


Samarbeid mellom partnere og aktører vil være avgjørende for å utforske nye løsninger, implementere bærekraftige praksiser og bidra til den økonomiske veksten og utviklingen av regionen. Regionssjef i Personalhuset Steffen Aksdal ser frem til å kunne bidra i prosjektet.

- Personalhuset ser det enorme potensialet Havbyen Bergen har til å bli et internasjonalt senter for maritim og kystnær innovasjon. Vi ønsker sammen med de andre partnerne å støtte opp om lokale bedrifter og næringsliv. Vårt mål er å bidra til å skape bærekraftige arbeidsplasser,  forteller Steffen engasjert.

Som partnere i prosjektet vil vi i Personalhuset bidra med vår ekspertise og erfaring innen rekruttering og bemanning for å støtte opp om lokale bedrifter og næringslivet. Samarbeid, sterke partnerskap og utveksling av kunnskap og erfaringer med andre aktører i nettverket vil være avgjørende for å realisere målet om å skape en bærekraftig fremtid.

- Vi gleder oss til høsten når vi skal i gang med nye partnersamlinger og arbeidsgrupper. Sammen skal vi finne gode løsninger for vår felles visjon, sier prosjektansvarlig i Personalhuset Cecilie Wåge.

Vil du engasjere deg?

Ønsker du å bli en del av denne spennende reisen, oppfordrer vi deg til å utforske mulighetene for å bli partner i One Ocean Havbyen Bergen. Sammen kan vi skape en havnær fremtid full av vekst, innovasjon og bærekraft. Ta kontakt med Havbyen Bergen for å lære mer om hvordan du kan bli en del av dette fantastiske fellesskapet!

  Mellomrom

  For mer informasjon kontakt: 

Vidar Aarhus
Prosjektleder
One Ocean Havbyen Bergen
E-post
+47 977 00 397
Helene Myking
Kommunikasjonsansvarlig 
One Ocean Havbyen Bergen
E-post
+47 908 85 290
Cecilie Wåge
Prosjektansvarlig
Personalhuset
E-post
+47 465 48 842
Steffen Aksdal
Regionssjef
Personalhuset
E-post
+47 400 11 66608. juni 2023