Hjemflytterne kommer

  

Karrieremulighetene trekker tilflyttere til Agder, og nyutdannede UiA-studenter velger å bli på Sørlandet. Nå kommer også utflyttede sørlendinger hjem, med høy kompetanse i kofferten.

  

Det er en kraftig vind av positivitet og optimisme i store deler av lokalt næringsliv, spesielt den delen hvor ny teknologi og bærekraft er en del av vokabularet. Bedrifter i sør har i tillegg forbedret seg ganske betraktelig når det gjelder å synliggjøre de muligheter som finnes. Vi ser en tydelig trend, sier Anja Berglihn, avdelingsleder i Personalhuset Kristiansand. 

Nå kommer folk hjem, og nå kommer det også folk som tilflyttere til vår landsdel.

  

Kristiansand  

Det er tilfaget av jobbmuligheter som gir begge disse gruppene økt tilskyndelse til å reorientere seg. For oss i Personalhuset betyr det at vi ser et mulighetsrom for våre kunder, for det er ikke alltid at de rette kandidatene til en stilling søker selv. Men vi har riktig verktøy og metodikk for å finne dem. Vi ser ofte at vi treffer blink når vi henvender oss til den gruppen som er villig til å flytte på seg for rett jobb.

Også studentene blir værende i større takt enn før. Antall tidligere tilflyttede UiA-studenter som bor og jobber i Agder i dag, sammenlignet med antallet som bodde i regionen før de begynte å studere, har gitt en netto tilvekst på 14 prosent de siste årene, viser UiAs kandidatundersøkelse fra januar 2023. Det er bare å ta inn over seg at vi blir flere her i sør, og tilrettelegger for og stimulerer til denne veksten.

  

Tilfører Sørlandet kompetanse

Sørlendinger bosatt i andre deler av landet tilfører oss svært verdifull kompetanse som de tar med seg hjem i kofferten, slik tilfellet var med Ørjan Ravna Rørmoen, nyansatt director for EY i Kristiansand.

- Da Personalhuset tok kontakt, hadde de en riktig stilling for meg. Det var hånd i hanske, sier han.

Ørjan var relativt nyansatt i en lederstilling på Østlandet, da han ble tilbudt å bygge opp EYs (Ernst & Young) nye tax & law-avdeling i Kristiansand. Han pekte seg ut som den aller beste kandidaten, og grep sjansen når henvendelsen fra Personalhuset kom. - Vi ser det ofte. Kompetanse vinner over nettverk i vår bransje, og det vil alltid veie tungt hos oss, sier Ørjan.

 Ørjan Ravna Rørmoen

Ørjan Ravna Rørmoen, director for EY i Kristiansand   

Veien til Sørlandet var verken preget med hjemlengsel, nostalgi eller mistrivsel i storbyen. Det bare ble slik. Tanken var å pendle til Oslo, men så sto med ett en ny jobb klar.

Det  er få i min generasjon tenker at man må bo i den eller den byen for å bygge karriere. Jeg tror verden har gått videre, sier han.

Han peker på at man optimalt blir værende lenge i jobber der man får utvikle seg og får kjenne på verdien av å få bruk for faget sitt. Utfordringen vil bli å hente riktig kompetanse. De rette menneskene. -Bemanningsbransjen får nok å gjøre, for å si det forsiktig. Byråer som Personalhuset, som profesjonelle bindeledd mellom næringslivets behov og kvalifisert søkermasse, vil bli viktigere for landsdelen i tiden som kommer.

  

Sørlandet trekker

Vi skulle møte Ørjan til en prat for å finne ut om det er åpenbare årsaker til at landsdelen lider under mangel på søkere til alle de attraktive stillingene.

-Det er egentlig ikke nødvendig å fremsnakke Sørlandet med oppblåste vyer eller skjønnmalende beskrivelser. Kvaliteten ved å bo her er innlysende for de fleste. 

Han poengterer at det avgjørende er om det finnes jobb og gode utviklingsmuligheter. -Og det er det her. Enkelt og greit.

Han selv burde vite det best av alle. EY er et av Norges største kompetansehus innenfor rådgivning, revisjon og skatte- og avgiftstjenester, med mer enn 2400 ansatte fordelt på 38 kontorer, og kristiansandskontoret er i vekst. Det er derfor han er her.

Etter ti yrkesaktive år og et enda lengre eksil på Østlandet kom nemlig tiden for å vende hjem. Ørjan har vokst opp i Grimstad, og valgte i fjor å bli en av stadig flere som vender tilbake til Sørlandet for å bo og jobbe her.

Vi møter ham i EYs kontorer i Markens gate i Kristiansand, der han har overtatt som director for et kontor i vekst. - Jeg skal i særlig grad bidra til å utvikle skatteavdelingen vår, og tror det vil bli spennende år fremover for avdelingen i Kristiansand, sier han.

Lokalene er sentralt plassert, men han ser ikke bort fra at det blir nødvendig å flytte på seg når staben vokser.

  

Utdanning avgjorde

Ørjan vokste opp i Grimstad, og var aktiv i idrett. Det førte ham til toppidrettssgymnas i Sandefjord, deretter som student ved Universitet i Oslo. Studier Rettsvitenskap og advokatdrømmen ble en virkelighet, og så gikk det slag i slag med jobb, familie og etablering.

Etter endt juristutdannelse begynte karrieren for den unge advokaten i hovedstaden, slik det gjerne gjør for de fleste som søker ut av oppvekstregionen til storbyene.

PH_kontor

Ørjan har omfattende bakgrunn fra nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, og har særlig jobbet med problemstillinger på tvers av landegrensene: - Det er her min spesialkompetanse ligger.

Praten går om studietilbudene ved Universitet i Agder, som nylig har fått godkjennelse for å tilby et master i rettsvitenskap. Universitetet tilbyr  en lang rekke spennende studietilbud, blant annet innovasjon og kunnskapsutvikling, økonomi, strategi og ledelse. Mange som flytter hit for å studere, blir også værende på Sørlandet etter endte studier. - Det er jo fordi det finnes jobber her, arbeidsmarkedet på Sørlandet er attraktivt for nyutdannede, minner han om.

– Mangelen på kvalifiserte søkere er jo prekær. Både i vår bransje og innen it-, tech og tilstøtende sektorer.

Han tror det er viktig at næringsliv og utdanningsinstitusjoner fortsetter å styrke de gode møteplassene, trainee-programmene og arbeider sammen for å synliggjøre karrieremulighetene i sør. Ørjan ble selv ansatt rett etter studiene, i samme selskap som han skrev masteroppgave hos. - Karrieren skjøt fart gjennom seks år for første arbeidsgiver, blant annet med utenlandsopphold i Kina.

  

Drømmejobben lå i sør

Våren 2022 flyttet Ørjan og familien fra Frogner i Oslo hjem til Sørlandet, og han jobbet som nordisk skattesjef i Santander Consumer Bank.

- Da Personalhuset ringte, kjente jeg nok at mynten falt ned.

Han forsto at dette var en unik mulighet for ham, og at alt så langt i livet hadde gitt ham riktig kompetanse til en spennende lederstilling, og han trengte ingen lang tenkepause. -Det passet i tillegg fint for oss som familie, vi hadde akkurat overtatt slektsgården i Eide i Grimstad, der vi nå forpakter bort jorda.

Familien bor i tillegg i nærheten, og det er kort vei til rekreasjon og båtliv. - Vi går barbeint ned til brygga, for å si det slik. Det er en stor forskjell fra livet i Oslo. 

Inntil starten på 2000-tallet drev Ørjans familie med oppdrett av struts, inntil importtollen på de eksotiske dyrene falt bort. - Det ble ikke lønnsomt lenger, konkurransen fra utlandet tvang virksomheten til opphør. Men jeg vokste jo opp med strutsekjøtt på menyen, forteller han.

Gårdsdrift og familieliv, landlig oppvekst og nærheten til naturen har han nok felles med mange utflyttede sørlendinger. Men struts er han nok likevel litt alene om å ha vokst opp med? - Antagelig. Jeg har spist det meste du kan lage av struts. Strutseegg. Indrefilet. Jeg tror jeg har prøvd de fleste retter. Man lager også eksklusive vesker av strutseskinn, visste du det? 

  

Må se mulighetene

Vi blir et øyeblikk litt distrahert av samtaletemaet, og lærer også mer om hvorfor andre dyrearter som lama og alpakka en stund fant veien til norsk landbruk. Men i dag er strutseeventyret over, og det er nye tider på Sørlandet.

Strutsen har ord på seg for å stikke hodet i jorda. Akkurat det tror Ørjan at bedrifter på Sørlandet må venne seg av med, og bli flinkere til å synliggjøre regionen.

 - Vi må løfte hodet og forstå at vår landsdel har det samme å tilby arbeidstakere som Oslo eller andre byer i Norge. Han kaster et blikk ut mot kontorlandskapet, og vi forstår uten særlig overtalelse at her kan du finne karrieremuligheter og et godt liv. - Det er ikke så komplisert, egentlig. Sørlandet trenger mer arbeidskraft. Regionen syder av aktivitet og innovasjon, utdanning og vekst. Vi trenger flere folk. 

Når store, internasjonale selskaper etablerer seg på Sørlandet, og store deler av næringslivet tillegg står ovenfor en omstilling til grønn teknologi, vil det gi ytterligere moment til nyetableringer og behov for arbeidskraft. - Jeg tror vi må se i hvitøyet at det å finne rett person til rett stilling er et eget fag. Personalhuset og deres rekrutteringsrådgivere besitter solid kompetanse og god innsikt i lokalt arbeidsmarked. Dette vil vi ha behov for i årene fremover.

Sola streifer stolryggene i møterommet, og minner oss om de lange, varme sommermånedene som det blide Sørlandet er beryktet for. - Det skader jo ikke med sol, strandliv og godt klima, det må jeg jo innrømme, sier han.

Men uten de gode jobbmulighetene ville han nok ikke ha sittet her? - Det er sant.

  

  

  Mellomrom

  Anja Berglihn

Anja Berglihn
Avdelingsleder
Personalhuset Kristiansand

  

  

06. mars 2023