Det grønne rekrutteringsskiftet

Stadig flere norske selskaper tar bærekraft og sitt samfunnsansvar på alvor. Som rekrutteringsselskap står Personalhuset midt i dette grønne skiftet og bistår bransjene og virksomhetene som satser på bærekraftig drift.

 

Tom M. Larsen

En miljøvennlig dreining

- I de siste årene har vi sett en tydelig dreining mot en grønnere retning i det norske arbeidsmarkedet, sier Tom Monclair Larsen, direktør for Search and Selection. Han kan fortelle at Personalhuset får stadig flere rekrutteringsoppdrag relatert til det grønne skiftet og hjelper også bedrifter med denne overgangen.

- Denne satsingen krever en massiv oppbemanning av arbeidskraft i selskapene. Det er her vi bistår med vår rekrutteringskompetanse. Personalhuset har bevisst posisjonert seg mot dette skiftet, sier direktøren.

- Med økt fokus på bærekraft skapes det mange nye arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene trenger kundene våre hjelp til å fylle. Dette passer svært godt med vår visjon – «sammen skaper vi fremtidens arbeidsliv».

 

Grønne arbeidsgivere er spesielt attraktive

Også bedriftene som selv ikke utvikler miljøvennlig teknologi har store bærekraftsambisjoner, mener Larsen.

- Flere av våre kunder ser at de må ha bærekraft og samfunnsansvar som en betydelig del av sin forretningsstrategi for å kunne tiltrekke de beste kandidatene.


Arbeidstakere i dag ønsker ikke bare god lønn og faglig utvikling. Aller helst vil de jobbe for selskaper som ønsker å skape en bedre og mer miljøvennlig verden. Jakten på en arbeidsgiver som er bevisst sitt samfunnsansvar fører til at svært kompetente medarbeidere går til mer bærekraftige selskaper, sier han.

- Kandidater søker i økende grad grønne arbeidsplasser. Vi ser spesielt at flere vil over fra olje- og gassnæringen og til enda mer bærekraftige retninger. Mange har oppfatning om at det er de grønne selskapene som er de mest spennende og fremtidssikre.

 

Mange grønne kunder

Personalhuset kan skilte med en rekke grønne rekrutteringer de siste årene. Kundene kommer fra mange ulike bransjer. - Selskaper som Zinus, Eidesvik Offshore, ScaleAQ og Inseanergy satser alle på utvikling av miljøvennlige teknologiske løsninger.  

Satsningen på grønne rekrutteringer har gitt Personalhusets rådgivere stadig mer erfaring med det grønne skiftet. Dette behovet tror vi bare vil øke i tiden fremover.

- Det er et utrolig stort potensial i den grønne retningen. Det blir veldig spennende å se hvordan dette påvirker rekrutteringsbransjen og norsk arbeidsliv i årene som kommer. Vi i Personalhuset er klare for å gjøre vår del for å gjøre overgangen til det grønne skiftet lettest mulig for norske selskaper.


07. juni 2022