Personalhuset styrker laget med Stine Skoglund som ny direktør forretningsutvikling leveranse

 

For å innfri vår ambisjon om å levere markedsledende bemanningstjenester har Personalhuset ansatt Stine Skoglund som direktør forretningsutvikling leveranse. Med denne ansettelsen setter vi et større fokus på Personalhusets leveranseprosesser og styrker vår konkurransekraft for fremtiden.       

- Dette er en unik utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på. Med min bakgrunn fra både drift og ulike lederroller håper jeg å kunne bidra med bred kunnskap og erfaring. Jeg tror på viktigheten av å ha kjennskap til alle nivå i organisasjonen og med utgangspunkt i det danne et godt grunnlag for å oppnå gode resultater for våre kunder.
Skal bygge videre på selskapets suksess og samhold
Stine har solid erfaring fra bemanningsbransjen, både fra operativt arbeid og fra ulike lederroller. Hun har gjennom sin tidligere karriere arbeidet med å forbedre og utvikle leveranseprosesser og trives med å jobbe strategisk og tett på det operative. I de seneste årene har Stine vært COO i Otiga Group og har hatt fokus på konsernets satsing i Sverige og Danmark. Nå er hun svært motivert for å bli en del av Personalhuset og bidra til at vi fortsatt er blant de ledende selskapene i vår bransje. Ifølge Stine starter dette arbeidet med å bygge videre på kompetansen og det gode samholdet som allerede eksisterer i organisasjonen:

- Jeg ser først og fremst fram til å bli bedre kjent med alle Personalhusets ansatte. Jeg er overbevist om at man oppnår suksess ved å fokusere på de ansattes styrker samt ved å kontinuerlig tilegne seg kunnskap og forståelse gjennom å involvere de ansatte. Det er det sterke samholdet blant de ansatte og fagkunnskapen de innehar som jeg mener er Personalhusets største konkurransefortrinn.

Økende vekst og konkurransedyktige løsninger
Stillingen som direktør forretningsutvikling leveranse skal bidra til en økende vekst for Personalhuset innen våre bemanningstjenester. Direktør for Personalhuset, Christel Langebrekke, er svært fornøyd med å få Stine med på laget:

- Med denne ansettelsen har jeg tro på at vi kan komme nærmere vår ambisjon om å være det mest innovative og bærekraftige selskapet i vår bransje. Hun vil ha hovedansvar for at våre bemanningsløsninger og konsepter til enhver tid er konkurransedyktige og at våre rådgivere har den nødvendige kompetansen.

En svært viktig del av Stines rolle vil være bidra i Personalhusets satsing på nye digitale løsninger. Dette er et arbeid som hun ser fram til å ta fatt på:

- Som person er jeg er nysgjerrig og genuint opptatt av å finne løsninger som tilfredsstiller kundenes endrede behov. Samtidig er jeg opptatt av å utfordre måten vi arbeider på og finne nye løsninger som både kan optimalisere og utfordre våre nåværende driftsmodeller. Jeg har troen på at vi kan utvikle samarbeidet på tvers av konsernet, noe som vil gjøre at Personalhuset stiller enda sterkere i møte med våre kunder. Med denne satsingen er vi nærmere vårt mål om å levere markedets beste kunde-og kandidatreise.

18. januar 2021