← Tilbake

Annonsert rekruttering viser dine vekstvisjoner og sikrer at du møter motiverte kandidater. Annonsert rekruttering er en effektiv måte for bedriften din å finne nye ansatte på.

Stillingen kandidaten skal tre inn i er klart definert, og den som søker på annonsen er høyt motivert for å gjøre jobben som trengs. Gjennom annonsering får bedriften også medieprofilering. Eksponeringen sender signaler om en bedrift i vekst, og dere blir synlige i relevante mediekanaler. Les mer om vår annonsepakke her.

-

VÅRT BIDRAG

Planlegging -  I samarbeid med oppdragsgiver velger vi media for annonsen og utarbeider en annonsetekst for stillingsutlysningen.

Søk etter kandidater - Vi tar oss av administrasjon og vurdering av søkermassen, identifiserer aktuelle søkere og kaller dem inn til intervju.

Vurdering av kandidater - Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse. Vi kan også gjennomføre evne- og ferdighetstester der dette er hensiktsmessig. 

Presentasjon av kandidater - Førstegangspresentasjonen foregår gjerne hos Personalhuset Search & Selection, mens møtet med de endelige finalekandidatene finner sted hos oppdragsgiver. Vi sjekker referanser og hjelper gjerne til med avtaleinngåelse og oppsett av arbeidskontrakter.

Oppfølging - Vi følger alltid opp våre oppdragsgivere og kandidater for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet har utviklet seg.


Uforpliktende tilbud

Personalhuset_divider