Logistikkfaget

Dette er utdanningen for deg som ønsker fagbrev i Logistikkfaget
og som har lang erfaring med logistikkarbeid. Utdanningen gir
deg kunnskap om helhetlig logistikkarbeid, og åpner for jobbmuligheter
innen transportbransjen og en rekke andre bransjer. 

Vi tilbyr rabatterte priser på teoriopplæringen. Ta kontakt med din
rådgiver i Personalhuset for å motta rabattkode.

Meld deg på her

  

  

Hva lærer du?

hva lærer du

  

Gjennom studiet Logistikkfaget øker du din kompetanse innen bransjeteknikk, sikkerhet, økonomi, kommunikasjon og tekniske hjelpemidler. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

  

Hva kan du jobbe som etter fullført utdanning?

Som logistikkoperatør kan du jobbe med transport av varer. Det kan være på godsterminaler, flyplasser og i en rekke andre bransjer innenfor industrien. Sentrale arbeidsoppgaver er:  

- Mottak, sortering, internatransport og utlevering av varer og gods

- Lasting og lossing med bruk av tekniske hjelpemidler

- Registrering av varer og god ved hjelp av elektroniske verktøy

- Kundebehandling

- Planlegge vareflyt og lagring

- Elektronisk dokument- og tollbehandling

- Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

- Spedisjon og transportplanlegging

     

  

  

Opptakskrav

Relevant praksis som kan godkjennes til logistikkfaget:  

 • Arbeidserfaring innen logistikkarbeid som omfatter lagring, interntransport og klargjøring av varer og gods til forsendelse.

  logistikkfaget

    

  Praktisk informasjon

  Logistikkfaget har en studietid på 12 måneder. Denne studietiden er beregnet som deltid og kan kombineres med full jobb og familieliv. En kan arbeide med og levere oppgaver akkurat når en selv ønsker. Det er ikke styrt progresjon i studiet så det er mulig å fullføre på kortere tid hvis man ønsker det. Dersom du ser at du trenger lengre tid på å fullføre kan du søke om forlengelse av studietiden. 

  • Minst 50 % av praksisen som det søkes godkjenning om, bør være opparbeidet innenfor de siste 10 årene.  
  • Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid. 100 % stilling i 5 år = 60 mnd. Tilsvarer 8700 timer   
  • Utenlandsk praksis godkjennes individuelt etter attester, vitnemål og annen skriftlig dokumentasjon oversatt til norsk.  
  • Relevant videregående skole på Vg1- og Vg2-nivå godskrives som praksis.  

  Du melder seg på studietmed egen kampanjekode fra Personalhuset. 

  Det er løpende oppstart på kursene noe som betyr at det tas opp nye studenter alle virkedager. Normalt vil en få tilgang til nettstudiet i løpet av 1-2 virkedager. Du vil da få tilsendt påloggingsinformasjon til nettskolen + bokliste på e-post. Du vil da ha tilgang til nettskolen og kan umiddelbart begynne å lese og arbeide med fagstoffet. Nettstudiene tar utgangspunkt i pensumlitteraturen i faget så det lurt å gå til anskaffelse av dette så fort man har startet på studiet.  

  Bokpakken koster ca. 1500,- for Logistikkfaget og ca.  2000,- for Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

  Før du kan melde seg opp til fagprøven må  du ha bestått en fem timers skriftlig eksamen i faget. Denne eksamenen tar man som privatist, og det er Privatistkontoret i fylket ditt som arrangerer privatisteksamen. Eksamen avholdes normalt to ganger i året (mai/juni og nov/des) og har følgende oppmeldingsfrister:  
   

  • Våreksamen: 15. januar til 1. februar  
  • Høsteksamen: 1. til 15. september  
    

  Oppmeldingen skjer via fylkeskommunens nettsider eller privatistkontoret i fylket. For å melde deg opp trenger du fagkoden i lærefaget.  
   

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget har følgende eksamenskode: BUA3102 
  • Logistikkfaget har følgende eksamenskode: LOG3102 

  Både Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Logistikkfaget er lånekassegodkjent. Dette betyr at du kan søke om lån og stipend hos www.lanekassen.no. Lånekassen vurderer alle lånesøknader individuelt og gjør en beregning på hvor mye du kan få i støtte ut ifra når du starter på studiet og når du har tenkt til å avlegge privatisteksamen.  Det anbefales å søke hos Lånekassen samtidig som du bestiller studiet hos Personalhuset/NKI. Lånekassen vil be om en bekreftelse på at du er en registrert og aktiv student for å behandle lånesøknaden. Lånekassen har en behandlingstid på normalt 2-8 uker. I lånesøknaden hos Lånekassen velger du «NKI» under lærested og «Videregående for voksne, praksiskandidater» under utdanning.   
   

  Elektronisk søknadsskjema hos Lånekassen finner du her         

   Relatert innhold

   img

   - Det har vært spennende å oppdage gleden av å lære

   Thea Emilie tar fagskoleutdanningen, logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk, ved siden av en fulltidsstilling hos Toyota. Vi har snakket med henne for å høre hva hun synes om utdanningen, og hvordan hun kombinerer studiene med jobb.

   Les blogginnlegget her