Barne-og
ungdomsarbeiderfaget

Dette kurset passer for deg som har lang yrkespraksis innen
barne- og ungdomsarbeiderfag, og som ønsker å formalisere denne
kompetansen ved å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Vi tilbyr rabatterte priser på teoriopplæringen. Ta kontakt med din
rådgiver i Personalhuset for å motta rabattkode.

Meld deg på her

  

Hva lærer du? 

hva lærer du

  

Du får tilgang til alle programfagene på barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg2. Disse gir et grunnlag for teorieksamen som praksiskandidat. Teorieksamen må være bestått før praksiskandidater melder seg opp til fagprøven. 

Som barne- og ungdomsarbeider arbeider du med pedagogisk tilrettelegging av skole og fritid for barn og unge i alderen 0-18 år. I jobben kommer du i kontakt med ulike mennesketyper og livssituasjoner og får dermed møte en rekke varierte utfordringer.

  

Etter fullført utdanning kan du jobbe innen

  

Barnehage

Barnepark

Skole

SFO/AKS

Fritidsklubber for barn og ungdom

Andre stillinger som har med barne- og ungdomsarbeider å gjøre

  

  

Opptakskrav

Relevant praksis som kan godkjennes til barne- og ungdomsarbeiderfaget:

 • Barnehage, ev. familiebarnehager
 • Frivillige organisasjoner
 • Grunnskole 1.–10. trinn
 • SFO
 • Videregående skole
 • Ungdomsklubber
 • Boliger eller arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede
 • Institusjoner for rusmisbrukere
 • Fosterhjem
 • Organisasjonsarbeid, trener/oppmann m.m.  

    
   

Mangler du arbeidserfaring? Vi i Personalhuset kan hjelpe deg med å skaffe deg erfaringen du trenger for å kvalifisere til fagbrev

opptakskrav fagbrev

Praktisk informasjon

Barne- og ungdomsarbeiderfaget har en studietid på 12 måneder. Denne studietiden er beregnet som deltid og kan kombineres med full jobb og familieliv. En kan arbeide med og levere oppgaver akkurat når en selv ønsker. Det er ikke styrt progresjon i studiet så det er mulig å fullføre på kortere tid hvis man ønsker det. Dersom du ser at du trenger lengre tid på å fullføre kan du søke om forlengelse av studietiden. 

 • Minst 50 % av praksisen som det søkes godkjenning om, bør være opparbeidet innenfor de siste 10 årene.  
 • Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid. 100 % stilling i 5 år = 60 mnd. Tilsvarer 8700 timer   
 • Utenlandsk praksis godkjennes individuelt etter attester, vitnemål og annen skriftlig dokumentasjon oversatt til norsk.  
 • Relevant videregående skole på Vg1- og Vg2-nivå godskrives som praksis.  

Du melder seg på studietmed egen kampanjekode fra Personalhuset. 

Det er løpende oppstart på kursene noe som betyr at det tas opp nye studenter alle virkedager. Normalt vil en få tilgang til nettstudiet i løpet av 1-2 virkedager. Du vil da få tilsendt påloggingsinformasjon til nettskolen + bokliste på e-post. Du vil da ha tilgang til nettskolen og kan umiddelbart begynne å lese og arbeide med fagstoffet. Nettstudiene tar utgangspunkt i pensumlitteraturen i faget så det lurt å gå til anskaffelse av dette så fort man har startet på studiet.  

Bokpakken koster ca. 1500,- for Logistikkfaget og ca.  2000,- for Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Før du kan melde seg opp til fagprøven må  du ha bestått en fem timers skriftlig eksamen i faget. Denne eksamenen tar man som privatist, og det er Privatistkontoret i fylket ditt som arrangerer privatisteksamen. Eksamen avholdes normalt to ganger i året (mai/juni og nov/des) og har følgende oppmeldingsfrister:  
 

 • Våreksamen: 15. januar til 1. februar  
 • Høsteksamen: 1. til 15. september  
   

Oppmeldingen skjer via fylkeskommunens nettsider eller privatistkontoret i fylket. For å melde deg opp trenger du fagkoden i lærefaget.  
 

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget har følgende eksamenskode: BUA3102 
 • Logistikkfaget har følgende eksamenskode: LOG3102 

Både Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Logistikkfaget er lånekassegodkjent. Dette betyr at du kan søke om lån og stipend hos www.lanekassen.no. Lånekassen vurderer alle lånesøknader individuelt og gjør en beregning på hvor mye du kan få i støtte ut ifra når du starter på studiet og når du har tenkt til å avlegge privatisteksamen.  Det anbefales å søke hos Lånekassen samtidig som du bestiller studiet hos Personalhuset/NKI. Lånekassen vil be om en bekreftelse på at du er en registrert og aktiv student for å behandle lånesøknaden. Lånekassen har en behandlingstid på normalt 2-8 uker. I lånesøknaden hos Lånekassen velger du «NKI» under lærested og «Videregående for voksne, praksiskandidater» under utdanning.   
 

Elektronisk søknadsskjema hos Lånekassen finner du her    


    

    Relatert innhold

  img

  - Jeg er så fornøyd med at jeg valgte å omskolere meg på NKI!

  Anneli har valgt å omskolere seg for å kunne ta fagbrev som barne-og ungdomsarbeider, og tar Helse- og oppvekstfag Vg1 via nettstudier hos NKI

  Les blogginnlegget her