Personlig engasjement gir bærekraftig  inkludering 

  

Da vi ble spurt om å ansette folk til et flyktningemottak for ukrainske ungdommer som kommer hit alene, fikk en av våre ansatte en idé som ga inkludering og integreringsarbeidet en boost. 

Hos oss i Personalhuset applauderer vi initiativ fra ansatte, særlig når det handler om å bry seg om mennesker og gå en ekstra mil. Vi tror det gir synergier i alle retninger. 

Det har bokstavelig talt gått sport i det for avdelingsleder Jens Kristian Auke i Personalhuset Trondheim.  -Da HERO, Norges største driftsoperatør for asylmottak fikk i oppdrag å gjenopprette et mottak på Melhus utenfor Trondheim, ble vi kontaktet for å bistå i ansettelsesprosessen, forteller han.

Personalhuset trondheim

  

Personalhuset har jobbet over lengre tid med HERO, som etter krigsutbruddet i Ukraina fikk jobben med å bygge opp et mottak for enslige mindreårige flyktninger. De fleste ungdommene kommer derfor nødvendigvis fra Ukraina, men også fra andre land.

Mottaket har i dag plass til 28 flyktninger, gutter mellom 15 og 18 år som er kommet hit uten foreldre eller andre slektninger. -Det sier seg dermed at du går inn i intervjuer og møter med kandidater med et særskilt fokus på egnethet; det har vært utrolig givende å jobbe med å finne de riktige menneskene til en så viktig jobb, sier Jens Kristian.

Det var behov for en håndfull miljøarbeidere som kunne gå dag og natt, i tillegg til en barnefaglig leder med pedagogisk bakgrunn. Mottaket fikk endret status fra akuttmottak til permanent, og tar nå imot mindreårige gutter fra krigssoner.

Det stanset imidlertid ikke her for Jens Kristian. -Tilfeldighetene ville det slik at jeg er styremedlem i det lokale idrettslaget, og når jeg sto der og så 20-30 unge gutter komme hit uten et eneste rotfeste i det norske samfunnet, ble valgene ganske enkle.

15-20 av de unge guttene er nå inkludert i volleyballtrening to ganger i uka, i regi av Melhus Idrettslag. - Jeg sitter som inkluderingsansvarlig i idrettslaget, og det å hjelpe de unge til å fylle dagene sine med mening, føltes tilsvarende meningsfylt, sier Jens Kristian.

Idrettslaget tar kostnaden for treningen, og alle som ønsker det får tilbud om å engasjere seg i idrettslaget.  - Inkludering kan være så mangt, selvsagt. Det er ikke bare flyktninger som trenger å kjenne at de hører til et sted, det kan være ungdom fra vanskelige kår her i Norge. 

Han minner om hvor høyt frafallet i organisert idrett ble under og etter pandemien, og om alle rapportene som er skrevet om ungdom og psykisk helse knyttet til isolasjon. -De siste ukene har jeg som fotballtrener i tillegg tatt med meg ti ukrainske gutter/menn i alderen 20-40 på trening med vårt 6. divisjonslag, forteller han.

Alternativet for mange er å bli sittende inaktive på et mottak, og kostnadene for den enkelte – og til slutt også for  samfunnet – er og kan bli skyhøye. -Nå kjenner de hverandre igjen fra skolehverdagen når de kommer på trening, og motsatt. Terskelen for å finne vennskap blir mye lavere. Det er jo et soleklart mål om å få inkludert dem tidligst mulig inn i samfunnet.

Språklæring, innvielse i uformelle normer og en dypere kunnskap om hvordan det norske samfunnet fungerer går langt raskere når man er engasjert i flere aktiviteter. -Da vi begynte prosessen med å ansette miljøarbeidere var det på midlertidig grunnlag, men i dag har vel så godt som alle fått fast jobb gjennom Hero og en kontrakt på seks år.  Det er attraktive stillinger, forteller Jens Kristian: -Mange søker en slik jobb fordi man føler at man er med og utgjør en forskjell. De gir noe til andre som virkelig trenger det. Vi har opplevd at folk som hadde fast jobb sa opp for å ta et seks måneder langt vikariat.

Utvelgelsen av kandidater har vært et nært og fint samarbeid mellom Personalhuset og HERO. -Vi bruker lang tid i samtale med kandidater. Dette er jo en svært personavhengig jobb, der du skal tåle å stå i både det ene og andre av situasjoner, og så må du være et raust menneske.

Han tror den oppfølgingen de unge flyktningene får av miljøarbeiderne er alfa og omega, i tillegg til treningstilbudet. -Det å sitte innestengt på et mottak uten å bli tatt hånd om av storsamfunnet er jo oppskriften på katastrofe. Vi ser forvandlingen skje foran øynene våre, og man trenger vel ikke lange studier for å forstå hvilken positiv innvirkning dette har på livene deres.

Utenforskap er et fokusområde for Personalhuset, og her går det hånd i hånd med kjerneverdien «vi bryr oss.»

-Vi jobber jo med folk hver dag, det er faget vårt. Vi skal også gi mennesker muligheter de kanskje ikke ville fått på det vanlige arbeidsmarkedet, og gi dem en inngang gjennom våre rekrutteringsmodeller, påpeker Jens Kristian.

Han legger ikke skjul på at jobben med mottaket har gitt ham en ekstra grunn til å gå på jobb hver dag og kjenne på mening. -Vi utvider vårt verdisett og vårt mandat når vi ser ringvirkningene av gode prosesser som dette, sier han.

Og om det er høyde for å skjøtte noe av inkluderingsarbeidet for idrettslaget i arbeidstida når ting griper inn i hverandre som her? -Så absolutt. Det er også vår administrerende direktør svært opptatt av å gi oss rom til å gjøre. Det handler om helheten, og det handler om å bry seg. Dette etterlever vi i praksis i Personalhuset. 

21. juni 2023