Fast ansettelse er ikke det eneste alternativet

   

Usikker på om du må ty til faste ansettelser for å overholde arbeidsmiljøloven? Det finnes unntak, og det finnes alternativer.

Topper det seg med arbeidsmengden? Refleksen har vært å ringe et bemanningsforetak og hente inn midlertidig hjelp. Nå er folk usikre på om alle typer innleie er forbudt. Kortversjonen: Vi har svarene på dine spørsmål.

  

  

Denne våren preges som kjent av omstillinger i arbeidsmarkedet på grunn av innstrammingene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. april; et forbud mot å leie inn ved sesong- eller periodearbeid.

  

Det viktigste først: Det er ikke et alternativ å satse på at det sikkert går greit. Man må vite nøyaktig hva som er tillatt å foreta seg når man har behov for ekstra drahjelp i sesonger eller for en periode. Vi lyver ikke dersom jeg sier at vi daglig har henvendelser fra kunder som vil ha gjennomgått reglene. Igjen. Frykten for å trå feil råder, og ingen ønsker å operere i strid med lovverket. Tolkningen av loven, hvilke unntak som gjelder og hvor grensene går, er blant temaene som nok preger samtalene i lunsjen over hele landet. «Påvirker det oss?» har vært spørsmålet vi har fått noen måneder, nå. Ledsaget av en god nummer to: 

  

«Må vi ansette, uansett?»

  

Det er behov for mer informasjon om hva som faktisk fortsatt er lov. Ikke minst er det behov for god rådgivning på veien fremover. Hvordan kan man rigge bedriften slik at man kan sikre sunn og bærekraftig drift på en effektiv måte. Det som ikke påvirkes av lovendringen er innleid arbeidskraft i forbindelse med sykefravær. Her trenger man ikke å endre rutinene, og for bransjer med høyt sykefravær, som f.eks. barnehager, er hverdagen den samme som før.

Har du ansatte som går i permisjon eller ferie, er det heller ingen endringer. Det betyr at dersom din kollega skal ut i fødselspermisjon eller skal på en kortere eller lengre ferie, kan du leie inn fra byrå.

Omstillingene i arbeidsmarkedet er selvsagt ikke begrenset til lovendringen. Vi befinner oss generelt i en svært prekær situasjon i forbindelse med stillingsutlysninger. Det er i mange tilfeller rett og slett ikke folk til alle jobbene der ute. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft skaper hodebry for mange bransjer. 

Har du foreløpig ikke kvalifiserte søkere på lista, kan du leie inn for å dekke opp behovet, i påvente av at stillingene blir besatt. 

Med andre ord finnes det fortsatt handlingsrom når det kommer til å løse flokene ved kortsiktig fravær.

  

Unntak og tiltak

Og da har vi ikke begynt å snakke om unntakene, for de finnes det også flere av. Bransjer som har ansatt helsepersonell er unntatt fra forskriften, det samme gjelder landbruket. Nylig fikk også eventbransjen klarert at de ikke rammes av bestemmelsene. Inntil videre, vel å merke.

Dermed kan kulturarrangementet du planlegger fortsatt gå av stabelen med innleid personell. Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal utrede behovet for et varig unntak, og hvordan det i så fall skal avgrenses. Som man skjønner er det altså hele tiden bevegelse i denne materien, og vi trenger vel heller ikke å være synske for å anta at det vil dukke opp tilsvarende utredninger for andre bransjer, etter hvert som man gjør seg erfaringer med lovverket.

I mellomtiden er det bare å ringe oss, så forklarer vi og oppklarer vi gjerne for deg, dersom du og din bedrift har spørsmål om hva man kan – og ikke kan gjøre.

For eksempel har vi valgt å være tidlig på ballen, og har utviklet flere nye tjenester som er egnet til å avhjelpe våre kunder.

Vi tar gjerne en prat om hvilke tiltak som din bedrift kan iverksette allerede i dag. Ett eksempel er prosjektansettelser, som vi allerede ser flere gå i gang med denne våren. For én ting er sikkert: Uten rett bemanning stopper hjulene opp.

  

  Mellomrom

  

Stine Skoglund Stine Skoglund
Direktør forretningsutvikling leveranse
+47 479 71 575
E-post

10. mai 2023