Hvordan løser vi bemanningsbehovet etter lovendringen? 

  

Da innstramminger i arbeidsmiljøloven ble varslet, gikk alarmen hos flere bransjer: Hvordan skal vi løse våre midlertidige bemanningsbehov? Vi tror vi har funnet noen gode veier til mål.

Personalhuset lanserer nå flere relevante tjenester for å bistå alle som blir pålagt å gjøre endringer i sin praksis. La oss gi deg både kart og kompass, så tar vi oss gjennom terrenget sammen. Som de fleste nå vet: Før jul vedtok Stortinget en endring i arbeidsmiljøloven som skaper nye utfordringer for bedrifter som leier inn personell fra bemanningsselskaper ved produksjonstopper og sesongvariasjoner. For mange føltes det som om handlingsrommet forsvant over natten.

  

Personalhuset

  

Det opplevdes ikke som bærekraftig å bli tvunget til å ansette noen for en kort periode, for deretter å kaste folk på dør etter at sesongen var avsluttet. Driver man et skitrekk som kun er vinteråpent eller et feriesenter med fokus på sommergjester, er det ikke praktisk mulig å ha faste ansatte året gjennom. Det ble vanskelig å se noen løsning, utover å gå mot begrenset drift, eller i verste fall legge ned.

  

Vi har tatt denne frustrasjonen på alvor, og ser flere veier gjennom skogen.

  

Prosjektrekruttering

Mange har tenkt at de nå må skrinlegge planene de har brukt år på å bygge fundamentet for, fordi de ikke kan leie inn personell, men tvinges til å ansette. For noen er ikke det å ty til faste ansettelser sett på som realistisk.

Frykten for at mange nyansatte raskt blir permittert igjen, holdes frem som en av ulempene knyttet til lovendringen. Vi vet at trygghet handler om å skape forutsigbare rammer, ikke uro.

Ekte bærekraft handler blant annet om å sikre stabile arbeidsforhold for sine ansatte. Når folk man hittil har brukt fra bemanningsbyråer leies ut videre til andre oppdragsgivere etter endt sesong, vet man at de har en jobb å gå til.

De som driver sesongbasert virksomhet må nå utlyse faste stillinger, hvis de vil drive i samme skala som før. De vet allerede at de ikke har økonomi til dette, og det har skapt uro for fremtiden.

  

Personalhuset

  

Frykt og uro var selvsagt ikke intensjonen bak loven. Formålet var å få bukt med useriøse aktører og sikre bedre levekår for mange. Det kan vi applaudere. Ingen er tjent med rusk i samfunnsmaskineriet.

For alle som driver seriøst, derimot – og det er jo de fleste - har vi i bemanningsbransjen en rekke gode løsninger å tilby våre kunder.

Gjennom vår tjeneste, prosjektrekruttering, ser vi derfor muligheten til å skape positive ringvirkninger. Ved å gi kandidatene god nok oppfølging både på vei inn og på vei videre i karrieren, kan en prosjektansettelse gi merverdi på cv-en, og gjøre kandidaten mer attraktiv for nye arbeidsgivere.

  

Realitetene

Bedrifter som har en tariffavtale med en fagforening med mer enn 10.000 medlemmer kan gjøre avtale med de tillitsvalgte om innleie. De som ikke har dette på plass og samtidig har stort behov for personell i perioder av året, vil rammes av det nye lovverket som trer i kraft 1. april 2023.

I praksis betyr det at bedrifter må ansette kandidater direkte, med alt dette innebærer. Tiltrekning av riktig kompetanse, annonsering, rekruttering, opplæring og vaktplanlegging krever tid, ressurser og ikke minst erfaring. Mange av disse bedriftene har ikke et slikt apparat internt. Særlig i tilfeller der behovet for personell varierer markant avhengig av produksjonstopper, vil det kreve enorm mobilisering i perioder.

 Dette utgjør ikke bare en stor risiko for bedrifter med hensyn til kostnader, men også muligheten for å finne rett kompetanse til rett tid. I ytterste konsekvens kan dette føre til kroken på døra for enkelte, som i utgangspunktet er bærekraftige arbeidsplasser.

 

Nye tjenester

Personalhuset har i mange år vært samarbeidspartner til en rekke bedrifter med behov for personell avhengig av sesong og produksjonstopper.

Mange bedrifter er helt avhengig av våre tjenester i perioder, og våre prosesser og systemer er skreddersydde og skalerbare, slik at vi kan møte kundenes ulike behov for kompetanse og volum.

Vi har nå utviklet et sett med nye tjenester - for å fortsatt understøtte bedrifters behov etter lovendringen. Du kan lese mer om dette nederst i artikkelen.

Prosjektrekruttering er en tjeneste der Personalhuset sørger for å rekruttere rett antall kandidater med rett kompetanse til bedrifter som har behov for personell i perioder med økt produksjon eller behov.

Vi er ansvarlig for alle deler av prosessen, men til forskjell fra tidligere blir kandidatene ansatt direkte i bedriften.

Personalhuset vil fortsatt sørge for alle deler av prosessen før ansettelse, og kan i tillegg tilby tilrettelagt oppfølging og opplæring under arbeidsforholdet.

I tillegg tilbyr vi kandidatene offboarding og kontakt med andre arbeidsgivere etter endt oppdrag, dette kan bidra økt søkermengde på stillingene

  

CTA - nye rammebetingelser

  

Planlegging og avlastning

Der bedriftene har behov for bistand med vaktplanlegging eller drift av turnusordninger, bistår vi også med dette.

Dette vil kunne løse bedriftenes utfordringer i periodene med økt behov og der man ikke selv har kapasitet til å administrere driften. Vi sørger for at vakter alltid blir dekket, både planlagte og ved eventuelt sykefravær. Kunder vil ha full tilgang til vårt digitale vaktsystem slik at alle parter til enhver tid har oversikt.

Personalhuset sørger for alltid å ha nok tilgjengelige ansatte i kandidatbasen og rekrutterer inn nye ved behov.

Les mer om våre nye tjenester her.

   

Mellomrom

  

  

Stine Skoglund

  

Stine Skoglund
Direktør forretningsutvikling leveranse
+47 479 71 575
E-post13. februar 2023